Základní terminologie a upozornění na rizika

Níže je uvedena základní investiční terminologie a burzovní výrazy, které by měl znát každý, kdo se považuje za finančně gramotného. Určitě pak každý, kdo se rozhodne začít obchodovat na finančních trzích. 

Blue chips (akcie) akcie je cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele (akcionáře) spolurozhodovat na valné hromadě. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti prostřednictvím dividendy. Akcie které se na burze nejvíce obchodují, se nazývají "blue chips". Například mezi české blue chips patří akcie ČEZ, Komerční Banka, zahraniční pak například Apple, IBM, Visa, Boeing. 

Burzovní index - Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, komoditního, dluhopisového). Každá akcie (cenný papír) má v příslušném akciovém indexu svoji váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu. Český akciový index PX, nejznámější zahraniční DJIA (USA), DAX (Německo), FTSE (VB) 

Býčí trh (Bull- býk) je nazýván rostoucí burzovní trh. Ceny podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) na burzách rostou. Býčí trh je opakem medvědího trhu (bear)

Medvědí trh (Bear - medvěd) je nazýván klesající burzovní trh. Ceny podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) na burzách klesají. Medvědí trh je opakem bíčího trhu (bull)

Obrázek znázorňuje burzovní symboly: býka jako symbol růstu a medvěda jako symbol poklesu

Long (dlouhá) pozice - je nazývána obchodní pozice, kdy investor provádí nákup podkladového aktiva (akcie, měny, komodity). Investor očekává že cena (kurz) podkladového aktiva poroste. Long pozici uzavře investor prodejem. Opakem long pozice je short (krátká) pozice.

Short (krátká) pozice - je nazývána obchodní pozice, kdy investor provádí prodej zapůjčeného podkladového aktiva (akcie, měny, komodity). Investor očekává že cena(kurz) podkladového aktiva klesne. Short pozici uzavře investor zpětným nákupem. Opakem short pozice je long (dlouhá) pozice.

Diverzifikace (rozložení) - celkovou částku rozložíme - diverzifikujeme do více různých titulů, vytvořím tím portfolio, například akciové portfolio je seznamu různých akcií, účelem je rozložení rizika mezi více akcií, neboli "nevsadit vše na jednu kartu". Někdy také lidově  "Nedávat všechna vajíčka do jednoho košíčku" 

Páka (finanční páka)
Finanční páka je obchodní nástroj v rámci obchodní platformy, pomocí kterého může investor obchodovat s větším objemem finančních prostředků, než je jeho aktuální nebo počáteční vklad. Pokud například investor vložil svých 1000 USD a má na obchodním účtu nastavenu finanční páku 1:50, může obchodovat až s částkou 50 000 USD.

UPOZORNĚNÍ: Finanční páka pomáhá násobení zisků, ale současně při nepříznivém vývoji, může naopak finanční páka způsobit násobení ztrát. Díky finanční páce je možno obchodovat ve velkých objemech, bez potřeby vlastních prostředků. Díky finanční páce se můžete dostat rychleji do zisku. Avšak na druhou stranu může finanční páka způsobit rychlou ztrátu.  Jednu z možností jak ztráty omezit je nastavení maximální ztráty pomocí funkce "stoploss". Když stoploss hranici nenastavíte a dojde na trhu ke skokovému růstu nebo propadu v neprospěch otevřené pozice, pokyn se díky funkci stoploss automaticky uzavře na ceně, kterou jste předem nastavili v rámci stoplossu.    

Take profit (realizace zisku) - funkce obchodního systému. Nastavením Take profitu si investor určí při jaké ceně podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) chce realizovat zisk. Při dosažení této hranice, obchodní systém automaticky pozici uzavře a realizuje zisk. Opakem funkce Take profit je Stop loss.

Stop loss (realizace ztráty) funkce obchodního systému. Nastavením Stop loss si určíme při jaké ceně podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) chceme realizovat ztrátu. Při dosažení této hranice, obchodní systém automaticky pozici uzavře a realizuje ztrátu. Opakem funkce Stop loss je Take profit

Rizika a ztráty: Podobně jako v jakékoliv jiné lidské činnosti je potřeba pro obchodování rozvaha a zkušenosti. Obchodování na finančních trzích a s tím spojené snášení rizika ztráty není pro každého. Případná ztráta větší části nebo všech finančních prostředků, by neměla v žádném případě narušit osobní ani rodinný rozpočet. Riziko ztráty snížíte, když rozložíte (diverzifikujte) obchodní pozice do více na sobě nezávislých aktiv. Psychický tlak spojený s obchodováním a možnou ztrátou finančních prostředků snížíte na minimum, pokud budete obchodovat s částkou o kterou můžete zcela přijít. Otřepané rady říkají, že nic na světě není jistého, ale také, že správná míra rizika je zdravá, což platí i pro obchodování na finančních trzích. Ale taktéž je potřeba klást si otázku pro případ nepříznivého vývoje. Vidina ještě většího zisku, posouvá hranici zdravého riskování k neuváženému hazardu. Vždy se mentálně připravte na možnou nejvyšší ztrátu, kterou budete akceptovat. Dále si nastavte mantinely (stoplossy), které za žádných okolnosti neposunete a pozice bude uzavřena se ztrátou. Pokud se mentálně nastavíte, že při ztrátě -20% obchodní pozici uzavřete, udělejte to! Pokud riziko špatně snášíte, investujte do jiných "klidnějších" aktiv - fondy, reality, starožitnosti. Riziko a ztráta zkrátka k obchodování na finančních trzích patří, je téměř nemožné uzavírat pouze ziskové pozice a vyhnout se přitom větší či menší míře rizika. 

CFD (Contrakt for Difference) obchodní nástroj, který kopíruje rozdíl cen podkladového aktiva (akcie, indexy, měny, komodity). Obchodování s CFD kontrakty nahrazuje klasický způsob obchodování a držení podkladového aktiva. CFD kontrakty v rámci jedné obchodní aplikace dovolují rychleji a flexibilněji reagovat na změny cen různých podkladových aktiv.

Bezpečnost: Jednotlivý investor (zákazník) je majitelem soukromého obchodního účtu. Přístup na obchodní účet je zabezpečen heslem. Podobně jako internetové bankovnictví. Na obchodní účet nemá nikdo další přístup. Doporučujeme uchovávat heslo na bezpečném místě a pravidelně si ho změnit.

Odpovědnost: Každý majitel obchodního účtu (zákazník) je za svá investiční rozhodnutí (ziskové i ztrátové obchody) plně odpovědný. I přestože svá investiční rozhodnutí konzultuje s okolím, měl by se řídit vlastním rozumem a intuicí. Investiční zpravodajství, analýzy nebo doporučení si vždy ověřte na renomovaných zpravodajských serverech. Vždy záleží na majitel obchodního účtu jak se ve finále rozhodne, zda nakoupí nebo prodá. Mějte vždy na paměti, že obsluhujete svůj soukromý obchodní účet a své finance. Pokud nevyužíváte služeb aktivní správy portfolia (osobní mákléř či bankovní asset management), ovládáte si obchodní účet zcela sám na vlastní odpovědnost.

Varování: Obchodování na finančních trzích zahrnuje riziko ztráty části nebo celého vkladu. Doporučujeme, aby se každý investor dostatečně obeznámil s možnými riziky, které obchodování na finančních trzích obnáší. Konkrétně obchodování s CFD kontrakty přináší rychlé a vysoké zisky, ale také rychlé a vysoké ztráty. Riziko ztráty lze eliminovat dodržováním základních pravidel a průběžným vzděláváním v oblasti kapitálových trhů.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací