Spoření je velice dobrá věc. Díky němu víte, že váš rozpočet je kladný a že dokážete nějaké peníze ušetřit. Na druhou stranu je však doba taková, že spoření váš rozpočet rozhodně nevylepší a jednoduše řečeno, spořit prostě nestačí. Je nutné k samotnému spoření začít investovat a peníze nechat také vydělávat.

 

Rozpočet na prvním místě

I když máte pocit, že jsou vaše příjmy vyšší než vaše výdaje, než začnete investovat, nejdříve si vytvořte kvalitní rozpočet. Budete tak přesně vědět, kolik peněz máte měsíčně navíc, kolik je potřeba na tvorbu rezervy a hlavně zjistíte, kolik můžete vložit do investování. Rozpočet by se měl odvíjet zejména do budoucna a proto je třeba tento rozpočet plánovat a hlavně kontrolovat jeho dodržování.

Spořte, pokud máte možnost

Začít se spořením můžete v podstatě kdykoliv. Tedy, pokud to váš rodinný či osobní rozpočet dovoluje. Spoření je důležité zejména pro případy, kdy se změní vaše životní situace, to znamená dlouhodobě onemocníte, přijdete o práci nebo třeba se zadlužíte. V takovém případě vaše dlouhodobé úspory zcela jistě využijete a oceníte, že je máte.

Rezervujte si ZDARMA telefonát našeho specialistu.


 

Spoření souvisí s výdaji

Všichni víme, že výdaje nejsou fixní a mění se se společenským statusem, přesto je lze rozdělit na výdaje, které jsou běžné k provozu domácnosti, pak může jít o náhodné větší výdaje a nakonec výdaje na tvorbu rezervy.

Běžné výdaje

Jedná se o pravidelné výdaje členů domácnosti a výdaje na provoz a celý chod domácnosti. Je důležité s nimi každý měsíc počítat. Tyto výdaje lze jen těžko omezit.

Náhodné větší výdaje

 

S těmito výdaji počítat tak úplně nelze, protože jsou v podstatě předvídatelné pouze z části. Nevíte, kdy se rozbije vaše lednička, pračka či přímo mobilní telefon nebo počítač. Kromě toho na tyto výdaje potřebujete peníze okamžitě a tudíž nelze tyto peníze dlouhodobě investovat, ačkoliv by se daly dobře zhodnotit třeba na termínovaných vkladech nebo klasickými investičními prostředky.

Tvorba rezerv

Jedná se o zcela soustavnou činnost, která nespočívá pouze v tvorbě rezerv na horší časy, ale zejména jde o tvrobu rezervy na důchodový věk. Právě v seniorském věku budete potřebovat velkou sumu, abyste dokázali žít na úrovni běžného pracovního života. Nelze totiž očekávat, že by stát plně nahradil váš plat či vaši mzdu. V hrubých odhadech vám stát v důchodovém věku poskytne asi pouze polovinu toho, co máte jako pracující člověk. Současně je nutné tvořit i další rezervy na výjimečné životní situace.

Nezapomínejte na sankce!

Úspory jsou důležité během celého života. Je však nutné s nimi umět zacházet a vhodně je využívat. Nikdy nezapomínejte, že různé termínované kontrakty jsou často sankciovány dřívějším výběrem vašich peněz a mějte stranou také nějaké peníze, které jsou dostupné téměř ihned a bez pokut za předčasné výběry.

 

Spořit nebo investovat?

Spoření

Spoření je takové ukládání peněz, při kterém se o své úspory nemusíte příliš mnoho obávat. Často nehrozí téměř žádné riziko a peníze tak často leží v bankovním ústavu a jejich majitel nemusí mít obavy o jejich ztrátu. Peníze jsou tedy uloženy s velice malým rizikem. Všichni, kdo mají alespoň základní znalosti z oblasti finanční gramotnosti však ví, že malé riziko znamená pouze malý výnos. Nelze od této aktivity očekávat přílišné navýšení těchto peněz. Jejich hodnota totiž působením inflace dlouhodobě klesá. Spořit je tedy dobré pouze v rámci tvorby rezerv, dlouhodobě se však nejedná o vhodné řešení vašich přebytkových financí.

Investování

Investování je na rozdíl od spoření více rizikové a vždy platí, že o své peníze můžete přijít a to z části nebo úplně. Takové riziko je však plně kompenzováno určitým výnosem. Vaše peníze dokážete díky vhodnému investování rozmnožit a třeba tak naspořit na důchod.

Odborníci na finance doporučují investovat pouze ty peníze, které k provozu domácnosti nutně nepotřebujete a dokážete se bez těchto peněz zcela obejít.

Na druhou stranu však existují takové investiční možnosti, kde podstoupíte pouze malé riziko, tedy za cenu menšího výnosu.

Tipy, jak správně investovat a spořit:

 • Plánujte své osobní a rodinné finanční rozpočty
 • Čtěte smlouvy, které podepisujete. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se, nemějte ostych se zeptat
 • Zjistěte si, zdali má společnost, u které smlouvu podepisujete, potřebná povolení a licence k provozu činnosti
 • Investujte pouze do finančních a investičních nástrojů, kterým rozumíte
 • Nikdy při investování nesázejte pouze na jednu kartu. Rozdělte své finance do různých instrumentů
 • Investice není pro každého, přinášejí velké výnosy, ale také ztráty
 • Investujte pouze částku o kterou můžete v nejhorším případě i přijít

Jak spořit?

Spořit je možné za pomoci různých finančních prostředků. Mezi ty nejběžnější patří:

Spořící účty – slouží k uložení dočasně volných finančních prostředků, peníze je možné mít zcela okamžitě k dispozici.

Stavební spoření – slouží taktéž k uložení dočasně volných finančních prostředků, s tím rozdílem, že peníze nejsou majiteli ihned dostupné, ale může je získat až po uplynutí určité doby, obvykle za dobu šesti let.

Termínované vklady – slouží k uložení finančních prostředků na určitou dobu.

 Jako starší forma spořícího prostředku se využívala vkladní knížka, která je dnes využívána pouze omezeně.

 Jistým typem spoření jsou také:

Transformované fondy – vznikly z penzijních fondů.

Doplňkové penzijní spoření – zde je nutné vědět, že se k němu nevztahuje pojištění vkladů.

Jak bylo již zmíněno, spoření je určeno zejména konzervativním jedincům, kteří nechtějí nic riskovat. Současně byste měli určitě vědět, že inflace je často vyšší, než samotný prostředek spoření dokáže ve svém zhodnocení nabídnout. Příkladem je například v současnosti nabízené až 1 % zhodnocení financí na spořícím účtu, ovšem inflace se pohybuje v rozmezí 2 až 3 % ročně, a proto je takové uložení financí dlouhodobě ztrátové.  

Pojištění vkladů při spoření

Spoření je ve většině případů pojištěné a nemusíte se obávat o úpadek finanční instituce, kde jsou vaše peníze uloženy. V takovém případě byste obdrželi náhradu z Garančního systému finančního trhu. Všechny spořící nástroje však pojištěny nejsou.

 Pojištění vkladů se netýká:

 • směnek a cenných papírů
 • penzijního připojištění
 • doplňkového penzijního spoření
 • podřízených dluhů
 • předplacených platebních karet, které jsou vydávané ve formě elektronických peněz
 • životního pojištění
 • kapitálového pojištění   

Jak investovat?

 

Zatímco u spoření nemusíte příliš mnoho řešit výnosy, rizika a likviditu. V případě investování jsou tyto body značně důležité.

Při investování vždy investor zohledňuje tři parametry:

 • výnos - kolik mi investice vynese nad základní vklad
 • riziko - jaká je pravděpodobnost, že o část nebo celý vklad příjdu 
 • likviditu - jak rychle dostanu investované peníze nazpět

Investiční nástroje

Investovat je možné téměř do čehokoliv: do dětí, vzdělání, zážitků, cenných papírů, umění, dluhopisů, obligací, opcí, akcií, investičních certifikátů, nemovitostí či čehokoliv jiného, co nabízí zhodnocení vložených finančních prostředků.

Mezi klasické investiční nástroje lze zařadit:

AKCIE

DLUHOPISY

KRYPTOMĚNY

ETF

FOREX

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací