10 pravidel pro úspěšné spoření a investování dle ČNB

1. Každou smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte, nerozumíte-li některým ustanovením, zeptejte se nebo se poraďte.

2. Podepisujte smlouvy pouze se společnostmi (osobami), které mají k poskytování příslušných investičních služeb povolení.

3. Smlouvu se zahraničním poskytovatelem investičních služeb podepište pouze tehdy, jste-li srozuměni s tím, že případný soudní spor bude probíhat v zahraničí a bude se řídit právem jiného státu.

4. Seznamte se s pravidly pro pojištění vkladů a zákaznického majetku.

5. Mějte přehled o svých financích, abyste své investice mohli dobře naplánovat a načasovat.

6. Nikdy neinvestujte do investičních nástrojů, kterým nerozumíte.

7. Diverzifikujte své investice (všechna vejce se nikdy nedávají do jednoho košíku).

8. Mějte na paměti, že investiční nástroje, u kterých je možné dosáhnout vysokého výnosu, jsou rizikové.

9. Nedomnívejte se, že historické výnosy zaručují výnosy budoucí.

10. Informujte se předem o výši poplatků a průběžně sledujte, kolik jste již na poplatcích zaplatili.

Více na Penizenauteku.cz

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací