Základy investování II.

Pravděpodobně už jste úspěšně zdolali investice pro začátečníky a nyní jste se rozhodli přistoupit k dalšímu získávání znalostí a dovedností z oblasti investic. Přestože budou informace z této lekce poněkud složitější, určitě se nemáte čeho bát a jste na dobré cestě, aby se z vás stali dobří investoři.

Magický trojúhelník s příběhem

Muž, dejme tomu, že se jmenoval Jindřich Jistota, přišel do banky a žádal informace, které by mu pomohly co nejlépe provést svoji první investici. Bylo mu nabídnuto několik investičních rozhodnutí, žádná však neuspokojila jeho potřeby. Přestože nevěděl, jakou investici chce uskutečnit, v jednom si byl zcela jistý. Chce investici, která mu vynese hodně peněz, neboť pouze taková investice má smysl a pouze v takovém případě je ochoten se vzdát dnešní spotřeby v rámci spotřeby budoucí, což mu přinese peníze navíc. Zároveň si však pan Jistota přeje, aby byla jeho investice uzpůsobená tak, aby mohl mít své peníze kdykoliv zpět, vždyť on si uvědomuje, že se může cokoliv stát a peníze bude moci potřebovat třeba hned, a to půjde jen těžko, když si zakoupí exkluzivní dům u lesa. Ví, že ho prodá, ale neví přesně kdy. No, a nakonec pan Jistota měl ještě jeden požadavek, a to bylo přání stoprocentní jistoty. Pan Jistota si neuměl představit ten trapas před lidmi, kdyby on, s jeho jménem investoval peníze zcela bez jistoty a za několik dní, týdnů či let o ně měl přijít. Co by na to lidé řekli, pomyslel si a žádal učinit investici, na které hodně vydělá, nebude nic riskovat a kdykoliv z ní může mít zpět své peníze. Bohužel získal pouze jedinou jistotu a tou není nic jiného než samotná nejistota. Investice jsou totiž přímo spojeny s rizikem a nejistotou.

Pokud převedeme požadavky muže do „investičního slovníku“, pak získáme tři body investičního neboli magického trojúhelníku. Investiční trojúhelník zahrnuje prvky jako je výnos, bezpečnost a likvidita. Výnosem se rozumí schopnost zhodnocení investice. Dává odpověď na to, kolik na investici vydělám, pokud teď vložím tuto částku peněz. Dále je třeba zjistit, jaká je šance, že o své peníze nepřijdu, a nakonec se investoři ptají, kdy mohu získat své investice zpět, opět ve formě peněz.

Pan Jistota žádal stoprocentní jistotu, maximální bezpečnost a vysokou likviditu, tedy co nejrychlejší převod investic zpět na hotové peníze. Nebylo mu vyhověno, ale proč? Každý investor ví, že není možné splnit všechny tři kritéria zároveň. Buď může být investice vysoce výnosná a likvidní, ale za cenu vysokého rizika. Nebo se můžete setkat s investicí s malým rizikem a vysokou likviditou, ale pak lze očekávat nízký výnos. Nebo upřednostníte malé riziko, velký výnos a nízkou likviditu? Je to jenom na vás, hlavně nečekejte na investici, která bude mít vysokou výnosnost, bude zcela bezpečná a vysoce likvidní. To byste se také nemuseli dočkat a vaše peníze by dost možná sežrala inflace.

Magický trojúhelník

Jak bylo již naznačeno, magický trojúhelník zahrnuje tři důležité pojmy, a to je výnos, bezpečnost a likvidita. Tyto tři aspekty investičního prostoru je nutné doplnit o dnešní a budoucí hodnotu, nejistotu a čas. Vraťme se k původním kritériím, na základě kterých se investor rozhoduje ke koupi a které tvoří investiční prostor každého magického trojúhelníku.

Výnos

Za výnos lže považovat všech příjmy, které získáme z dané investice. a to od prvního příjmu, který s investicí souvisí až do posledního možného příjmu.

Bezpečnost

Bezpečností se v případě investic rozumí stupeň nejistoty, chápáno ve smyslu rizika, jenž se pojí s danou investicí a může tak narušovat očekávané výnosy s dané investice.

Likvidita

Často se využívá pojem stupeň likvidity a je tím myšlena rychlost, jakou dokážeme proměnit učiněnou investici zpět na hotové peníze. To znamená, že pokud koupíme dům, udělali jsme investici, máme dům a nemáme peníze. Pokud však chceme zpět své peníze, musíme dům prodat. Prodat dům však trvá podstatně déle a hotové peníze tak můžeme mít až například za měsíc. Zatímco když koupíme akcie na burze a chceme mít rychle hotové peníze, můžeme akcie opět rychle prodat a peníze mít téměř hned. Vždy však záleží na typu akcií.

Výnosy zatěžují daně

V investičním světě nestačí pouze vědět, jak, kdy, kam a kolik investovat, k tomu všemu je také dobré znát legislativu, abyste nemuseli většinu peněz, získaných z výnosů odevzdat státu na daních. Daňové předpisy mohou představovat podle některých autorů „dodatečné“ náklady a tím rapidně snižovat výnosnost a zisk z provedeného investice.

Dle současných platných zákonů jsou od daně zproštěny všechny transakce s cennými papíry, které se pohybují na úrovni do 100 tisíc korun českých a také cenné papíry, na které se vztahuje časový test. Ze zákona o dani z příjmů jednoznačně vyplývá, že příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen, pokud je doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru delší než tři roky. Účelem této zákonné úpravy je podpořit dlouhodobé investice před investicemi krátkodobými, tedy spekulativními.

Výše daní z investic se odvíjejí od toho, zdali provádí fyzická osoba jako nepodnikatel nebo je investice součástí obchodního majetku. Lidé jsou často přesvědčeni, že se jedná o daň ze zisků, podle zákona však lze hovořit pouze o dani z příjmů. Zákon zahrnuje příjmy z investic do sekce ostatních příjmů, kam se řadí příjmy z převodu nemovitých věcí, cenného papíru či jiných věcí. Konkrétní sazby daní a jejich výše se může v jednotlivých letech lišit, a proto je třeba pravidelně aktualizovat své vědomosti.

Daň z výnosů je sice zajímavá, ale bezprostředně nesouvisí s výběrem investice. Lépe řečeno, nebudeme se rozhodovat o investici na základě daní z výnosů, ale k rozhodování využijeme výpočet výnosového procenta.

Výnosové procento

Díky výnosovému procentu se investor může dozvědět, o kolik procent bude v průměru narůstat hodnota investované částky od začátku až do konce provedené investice. Jak je patrné, hraje zde velkou roli současná hodnota investice společně s budoucí hodnotou provedené investice.

Výnosové procento lze přirovnat ke srovnávání úroků. Pokud víme, že uložením peněz na účet A získáme ročně 3 % a uložením na účet B pouze 1 %, pak není co řešit. Stejnou informaci nám poskytne také výnosové procento. Výpočet vnitřního výnosového procenta využijeme například ve chvíli, kdy chceme kupovat dům a rozhodujeme se mezi různými domy. Představme si, že jsou všechny za stejnou cenu nebo dokonce stejném místě, jediný rozdíl je v tom, že v prvním domě máme nájemce, který nám zaplatí hned na celý rok dopředu, v druhém domě bude nájemník platit pravidelně každý měsíc a ve třetím domě zatím žádný nájemník není a může trvat až půl roku, než ho najdeme, pro co byste se jako investoři rozhodli, pokud je ve všech třech domech výše nájmů stejná? Zcela jistě pro první možnost, protože peníze z nájmu bude možné dále úročit a pracovat s nimi.

 

V tuto chvíli si musíme uvědomit, že pokud známe dnešní hodnota, budoucí hodnotu, tedy výnosy, můžeme dopočítat výnosové procento.

Působení inflace

Je to právě inflace, která nutí všechny z nás konat tak, abychom o své úspory nepřišli. Proti inflaci můžeme zcela efektivně bojovat právě za pomoci investic, i při této činnost je však nutné inflaci neboli zvýšení cenové hladiny maximálně zohledňovat. Představte si, že si uložíte do banky 10 000 Kč na dobu 6 let s ročním úrokem 10 %. Při jednoduchém úročení zjistíme, že za šest let obdržíme 11 000 Kč, nesmíme však zapomenout, že za šest let může nastat například 12 % inflace z původních 11 000 korun nám zůstane méně než vložená částka. Tohle je samozřejmě pouze příklad, přesto je nutné inflace zohlednit při každém konání.

Proto se rozlišuje mezi reálnými výnosy, které zohledňují inflaci a jsou schopné ji při výpočtech do kalkulací zahrnout a výnosy nominální, které nezohledňují reálný stav a inflaci.

Bezpečnost, bezpečností pyramida

Přesto, že je možné zcela přesně vypočítat výnosové procento, zhodnotit působení daní nebo inflace, je třeba klást také velký důraz na bezpečnost a tuto stránku investic jen těžko můžeme zcela přesně určit. Bezpečnost našich investovaných peněz může zcela lehce narušit nájemník, který přestane platit, bankrot podniku, jehož akcie jsme zakoupili nebo výrazný pokles inflace, různé zásahy státu či cokoliv jiného.

Bezpečnost je druhým krokem, který musí u každé investice zhodnocena, a to hned po výnosech. Obecně platí pravidlo, že čím vyšší výnosy od investice očekáváme, tím nižší je bezpečnost vložených financí. Představte si to například u hokejových sázek. Český tým je na prvním místě a sázkové kanceláře jej hodnotí jako nejlepší, a tudíž jim přikládají nejvyšší šance na výhru. Ten, kdo na ně vsadí a oni skutečně vyhrají získá výhru v docela malé míře, například dvojnásobek svého vkladu. Jedná se o více bezpečnou sázku, s malým výnosem. Naopak týmu z Itálie dávají sázkové kanceláře zcela nízkou šanci na výhru, a proto jsou nabízeny odměny ve vysokých kurzech. Vsadit na tyto hráče je skutečným rizikem, ale pokud tento tým vyhraje, sázejícímu hráči bude vyplacena odměna ve výši až například stonásobku vsazené hodnoty. Je zde tedy vidět opět vztah bezpečnosti a výnosů.

Nyní opusťme sázky a podívejme se na reálné investice, které tvoří pomyslnou pyramidu, a to podle toho, jak moc jsou investice v ní bezpečné. Na kapitálovém trhu můžeme investovat různými způsoby, a to za pomoci sbírek, nákupu nemovitostí, opcí, obligací, akcií a dalších investičních prostředků. Z dlouhodobého hlediska lze za nejvíce bezpečné považovat veškeré investice, které souvisejí se starožitnostmi, sbírkami, drahými kovy jako je například zlato nebo s nemovitostmi. Tyto investice tvoří jakýsi základ celé pyramidy. Druhá část pyramidy je méně bezpečná a zahrnuje peněžní vklady se zúročením, depozitní certifikáty nebo pokladniční poukázky. Do třetího stupně bezpečnostní pyramidy je možné zařadit pojistky a renty nebo méně bezpečné podnikové obligace, směnky a finanční spoluúčast. Vrchol pyramidy a malou bezpečnost tvoří akcie, opce a termínované kontrakty.

Při rozhodování o investicích bychom měli otázku bezpečnosti plně zohlednit, není však nutné zahrnovat rizika, které souvisejí s vnějšími vlivy a přírodními katastrofami, ale zajímat se o taková rizika, která s konkrétní investicí přímo souvisejí. Například vzít v úvahu možný bankrot firmy, nesolventnost dalších účastníků a další objektivní rizika. Spoléhat můžeme však také na vlastní instinkt, dlouholeté zkušenosti nebo nové poznatky a případně novou technologii a případně prognózy odborníků. V žádném případě však nemůžeme vynechat zohlednění a výpočet pravděpodobnosti.

Pravděpodobnost

Pojem pravděpodobnost v určité míře doprovázejí tuzemské a zejména pak zahraniční statistiky. V České republice je nejznámější institucí v této oblasti Český statistický úřad. Z údajů, které pravidelně zaznamenává lze vyčíst, že například inflace je za poslední dva roky na své nejnižší úrovni za posledních 13 let a další zajímavé informace všeho typu. Pravděpodobnost a inflace spolu úzce souvisejí a lze očekávat, že na základě údajů ze statistických institucí lze očekávat určité přizpůsobení reality. Pokud například budou snižovat domácnosti své investice a bude se zvyšovat jejich současná spotřeba, pak na tuto skutečnost mohou banky zareagovat zvýšením úroků na dlouhodobých účtech a tím domácnosti motivovat k tvoření úspor a tedy poskytování peněžních prostředků firmám.

Pravděpodobností se rozumí šance, jakou máme na to, že se stane to, co očekáváme. Pravděpodobnost obvykle známe ve spojitosti s hraním různých her nebo sázením. Představte si ruletu a sázení na červenou a černou. Je 50-ti procentní šance, že padne červená a 50-ti procentní šance, že padne černá. Dalo by se říci, že pravděpodobnost, že padne černá je vcelku vysoká, přesto musíme počítat s tím, že může padnout i černá. Pokud bychom se rozhodli sázet na sloupce, pak by tato šance poněkud klesla, protože by byla možnost, že padne první, druhý nebo třetí sloupec a to znamená, že by se šance snížila na 33,3 %. Mnoho lidí však dává přednost vkladům na čísla, a to i přesto, že pravděpodobnost klesá na 36 možností, pokud nepočítáme s nulou. Šance, že padne číslo, na které jsme vsadili je tedy 1:36, v přepočtu asi 0, 0277, v procentech 2,77 %. Šance na naši výhru se od původně zmíněných 50 % razantně snížila. Ovšem, nutno podotknout, že pokud by číslo padlo, naše výhra nebude tvořit pouze dvojnásobek vsazené hodnoty, ale bude mnohokrát vyšší, bude tvořit 36-ti násobek našeho vkladu. Opět je vidět, že se zvyšujícím se rizikem roste výnos.

Zatímco ruleta však nabízí přesný výčet možností, které se mohou stát a pravděpodobnost je tak možné vypočítat zcela přesně, u investic bohužel není možné přesně takhle stanovit šanci na úspěch, je to zejména proto, že neexistuje přesný výčet možných variant.

Lze však s jistotou říci, že pokud se vypočtená pravděpodobnost rovná nule, pak rozhodně nemá žádný význam, do deseti procent je úplně nepravděpodobná, mezi 20 a 30 procenty je značně nepravděpodobná, do 40 procent je nepravděpodobná, zatímco nad 60 procent je již pravděpodobná mezi 70 a 80 procenty je velice pravděpodobná, do 90 procent je značně pravděpodobná a při 100 procentech je zcela jistá.

Strom událostí

Při výpočtu pravděpodobnosti je velice dobrým způsobem pro zjištění rizika si vytvořit strom událostí. Tato pomůcka dokáže zhodnotit jak rizika, tak i pravděpodobnost úspěchu z investovaných financí.

Představte si, že se stanete společníkem firmy Honey AB a vložíte 1 milion korun, za což vám firma v prvním roce vyplatí 800 000 korun a ve druhém roce dalších 800 000 korun. Investice by nám tak přinesla 600 tisíc korun navíc. Tím, že do firmy vložíte určitý vklad však riskujete, že peníze se vám již nemusí vrátit a investice se stává riskantní.

Ukázkový strom událostí

Firma slibuje odměnu 800 000 korun po prvním roce. Ve druhém roce slibuje opět odměnu 800 000 Kč.

Je třeba stanovit varianty, které mohou nastat, varianty je možné stanovit na určitý počet procent pravděpodobnosti.

První rok:

A) Firmě se nemusí dařit a nemusí nám vyplatit žádnou odměnu.

B) Firmě se nemusí dařit a může nám vyplatit pouze polovinu slíbené odměny.

C) Firmě se může dařit a vyplatí nám celou odměnu. Tato pravděpodobnost je však vzhledem k turbulentní situaci na současném trhu spíše nízká.

Za pomoci zjištění konkrétní situace na trhu a zejména oboru podnikání firmy by bylo možné stanovit, v jaké pravděpodobnosti je každá z uvedených variant. Všechny varianty však dohromady musí tvořit stoprocentní pravděpodobnost a jedna z nich musí nastat.

Druhý rok:

A) Pokud nám vyplatila první část peněz, pravděpodobně nebude mít dostatek prostředků, aby efektivně realizovala další činnost a vyplatí nám méně, než bylo původně domluveno.

B) Vyplatí nám plnou částku, tato pravděpodobnost je však velice nízká.

C) Firma zkrachuje a nevyplatí nám nic.

Strom událostí je pouze ilustrativní a měl by nám ukázat, že je třeba počítat se všemi možnými variantami, které mohou nastat. Vždy je však

Cílem stromu událostí není pouze vymezit všechny možné situace, ale zejména poskytnout informaci o tom, že pokud nebude uskutečněn první krok, pak nelze navázat dalšími kroky. Strom událostí tedy míří k vyhodnocení ne pouze událostí jednotlivých, ale zejména se je snaží propojit mezi sebou a podat tak ucelený pohled na sled možných událostí. K tomuto míří i pravidla ruleta, která říkají, že člověk má často pocit, že i když již pětkrát za sebou padla černá, tak teď musí padnout červená a není to tak. S každým novým otočením se nabízí úplně stejná možnost, že padne černá nebo červená. I po padesáti červených je pravděpodobnost, že padne červená 50 ku 50. Souvislost s našim stromem událostí je tedy taková, že strom událostí určuje, jakou pravděpodobnost má celý sled událostí.

Riziko

Ačkoliv je pravděpodobnost nesmírně důležitá, snad ještě důležitějším jevem je riziko, které ohrožuje peníze všech investorů. Riziko lze definovat různými způsoby, například jako nebezpečí, které nám nedovolí dosáhnout stanoveného cíle nebo jej lze chápat jako určitou úroveň nejistoty, která dokáže zmařit naše očekávání ohledně výnosů.

Pokud investujeme peníze, očekáváme nějaký výnos, konkrétně jsem si spočítali za pomoci výnosového procenta a pravděpodobnosti, jak velký tento výnos bude. Díky riziku však musíme předpokládat také to, že taková situace nastat vůbec nemusí.

Očekávaná hodnota výnosu v sobě však nezahrnuje riziko. Je jím myšlena pouze očekávaná výše výnosu, avšak riziko je třeba analyzovat zvlášť. Riziko se hodí zejména v situaci, kdy před námi leží dvě naprosto stejné investice, obě mající osmdesátiprocentní očekávaný výnos. V této chvíli přihlédneme k tomu, že jedna z nich znamená 50-ti procentní riziko, kdežto druhá pouze 40-ti procentní riziko. Rozhodnutí je tedy na základě analyzování rizika zcela zřejmé.

Riziko je možné vypočítat na základě průměrné odchylky od očekávaného výnosu. Čím dosahuje odchylka vyšších čísel, tím větší riziko je dané investice. Riziko znamená, že očekávaný výnos nenastane a místo něj nastane jiný výnos, obvykle menší.

Ve většině případů se však nesetkáte s nutností řešit stejnou výši rizika se stejným výnosem. Pro téměř všechny investice totiž platí, že čím je riziko větší, tím jsou výnosy větší a čím je riziko nižší, tím jsou nižší i rizika. A pokud se setkáte s tím, že vám někdo nabídne vysoký úrok s nízkým rizikem, pak pravděpodobně nebude něco v pořádku.

Likvidita

likvidita je posledním článkem magického trojúhelníku a investoři při svých investicích zohledňují výnos, bezpečnost a zejména také likviditu. Likviditou se rozumí rychlost, jakou je možné vrátit investice zpět do peněžní podoby. Například pokud koupíme nemovitost, již nemáme hotové peníze, ale budeme je mít, až ho zase prodáme. Podobné je to u cenných papírů či vkladu na bankovní účty. Jak správně tušíte, rychlost získání peněz do hotové podoby je vždy jiná, zatímco peníze z účtu můžeme mít téměř kdykoliv, peníze z termínovaného účtu získáme až po uplynutí doby nebo při přeměny cenných papírů na peníze musíme najít kupce. Likvidita tak představuje důležitý stupeň při investičním uvažování. Jednak totiž musíme vědět, kdy peníze budeme potřebovat a podle toho se rozhodovat. Stejně tak jako u bezpečnosti investic, i zde můžeme sestavit jakousi pyramidu, která nám říká, na jakém stupni likvidity se nachází, která investice.

Na vrcholku pyramidy se nacházejí hotové peníze v různých měnách. můžete například uchovávat peníze v eurech či dolarech a můžete počítat s tím, že kdykoliv je budete chtít převést do jiné měny, nebude to ve většině případů žádný problém.

Na druhém stupni od vrchu pyramidy jsou vklady, zlato či pokladniční poukázky. Dalo by se říci, že i při těchto investicích máte peníze prakticky po ruce. Další stupeň představují depozitní poukázky, akcie a obligace, které jsou uplatnitelné na burze. Jakmile budete chtít směnit akcii nebo obligaci za peníze, postačí vám směna na burze.

Méně směnitelné investice představují akcie a obligace, které nejsou na burze kótované, společně s majetkovými poukázkami investičních fondů. Ještě méně likvidní jsou akcie a cenné papíry, které jsou pro obchodování na burze omezené a na úplném spodku pyramidy si představte nepřenosné akcie, nepřenosné cenné papíry, finanční spoluúčast, umělecké předměty nebo různé podnikatelské aktivity a projekty. Tyto investice mají velice nízký stupeň likvidity.

Otázky k zamyšlení

Stále si myslíte, že je možné své peníze uložit bezpečně, maximálně výnosně a s vysokým stupněm likvidity? Nebo už jste pochopili, že taková investice neexistuje a pokud ano, pak pravděpodobně nebude vhodná pro vás, jakožto inteligentní osoby.

A pokud vám někdo nabídne takovou investici, s klidem ji odmítněte a najděte takovou investici, která vám bude nejlépe vyhovovat, a to z pohledu výnosů, bezpečnosti i stupně likvidity, protože všechny parametry z našeho magického trojúhelníku nemůžou být nikdy splněny zároveň. Tuto skutečnost lze přirovnat k Phillipsově křivce, která říká, že vláda, ačkoliv by si to přála, nikdy nemůže snížit nezaměstnanost, a přitom nezvyšovat inflaci. Důvodem je to, že tyto dvě veličiny se vzájemně ovlivňují, stejně jako se navzájem ovlivňuje likvidita, bezpečnost a výnosnost.

Přesto však nelze tuto možnost úplně zamítnout, z teoretického hlediska lze říci, že taková možnost možná existuje, ale prozatím nám není známa, proto nezoufejte a budeme doufat, že se jednou ledy prolomí a my budeme moci investovat bezpečně, s vysokou likviditou a vysokým výnosem. Opět zde však vyvstane otázka, co pro koho znamená vysoký výnos a vysoký stupeň likvidity. Filozofování však k investicím úplně nepatří, proto si pojďte zkusit odpovědět na následujících 15 otázeček k tématu Základy investic II.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací