CFD – Contract For Difference

Zkratkou CFD se v investičním světě označují takzvané Contract For Difference, které vyžadují uplatňování určitého způsobu obchodování. Jedná se o základní druh derivátového obchodu a v České republice jsou známy teprve po dobu deseti let. Přesto se stávají v poslední době značně oblíbené a obchodování s nimi přináší spoustu různých výhod.

 

Jak se CFD obchodují

V podstatě obchodování s CFD připomíná částečně obchodování s akciemi či jinými nástroji. Lze vstoupit do krátké či dlouhé pozice, podle toho, jakou jejich cenu investor spekuluje. Poté lze očekávat růst či pokles jejich hodnoty. Pokud se vše vyplní dle očekávání obchodníka, pak na jejich nákupu či prodeji lze dobře vydělat.

Takové investování připomíná skutečně obchodování s akciemi. Ovšem rozdíl je v tom, že jejich hodnota se odvíjí od jejich podkladového aktiva. A to je v podstatě základ celého obchodování. Provedená investice do CFD vlastně kopíruje hodnotu a jeho změnu podkladového aktiva.

V úplně obecném pojetí jde tedy o to, že tento základní druh derivátového obchodu spočívá v tom, že jedna strana, která derivát poskytuje platbu obdrží nebo naopak odešle druhé straně. Platba je vždy ve výši rozdílu ceny takzvaného podkladového aktiva. Rozdíl ceny je určen současnou a budoucí cenou podkladového aktiva. Tedy v době, kdy kontrakt sjednáváte, má podkladové aktivum nějakou cenu. V době, kdy kontrakt dále prodáváte nebo kupuje, má podkladové aktivum zase jinou cenu. A rozdíl této ceny je předmětem CFD.

Jaké jsou výhody obchodování CFD?

 

  • CFD je možné obchodovat téměř na jakémkoliv podkladovém aktivu. Tím může být v podstatě cokoliv. Například klasické akcie, akciové indexy, komodity, dluhopisy, opce, futures či cokoliv jiného. A to je považováno za značnou výhodu celého obchodování s CFD.

 

  • Další výhodou je, že uzavřít CFD je možné v podstatě s jakoukoliv zprostředkovatelskou firmou či obchodním brokerem. CFD jsou obchodovány zejména na OTC trzích, tedy jejich obchodování probíhá v mimoburzovních prostorách a není tedy nutná návštěva trhu, ani dobrá znalost tržního prostředí. Za výhodu je považována také likvidita těchto kontraktů. Likvidita CFD je obvykle hodně vysoká. 

 

  • Výhody obchodování CFD se pojí také ke krátkému obchodování, takzvané pozici short. Pokud má totiž investor zájem spekulovat na nižší cenu konkrétního aktiva, pak mu přinesou CFD nižší náklady, které se k transakci pojí než v případě klasického short prodeje. Současně je tedy pozice investora plně zajištěná.

 

  • CFD se současně vyznačují obchodováním na páku a tedy i k větším zajištěním není potřeba značně vysoká vstupní částka. Bohužel díky novému nařízení nejsou pákové obchody již tak vysoké jako dříve a páka je mnohonásobně nižší než před přijetím nového nařízení.

 

  • V případě CFD obchodování můžete plně spoléhat na to, že všechno lze řešit online způsobem a není třeba opouštět domov. Současně je metoda CFD obchodování vhodná jak pro trhy býčí, tak i pro trhy medvědí a předem si můžete nastavit výši své ztráty.
  • CFD obchodování probíhá na základě marže a pro otevření pozice proto není potřeba žádné vysoké částky. Otevřené pozice s kontrakty lze držet po zcela neomezenou dobu, což je také velkou výhodou.

Kde lze CFD kontratky obchodovat?

Kontrakty na vyrovnání rozdílů je možné obchodovat na různých místech, prostřednictvím různých brokerů. Takové obchodování nabízí například zahraniční společnost Lead Capital Markets, jejíž vázaný zástupce je i česká společnost Seferios. Obchodování tak může být značné jednoduché a hlavně přehledné.

 CFD jako zajištění (Hedging)

Hedging by mělo tvořit část každého portfolia a jednou z možností na zajištění je například právě kontrakt CFD. Právě tyto kontrakty totiž dovolují obchodovat na pokles ceny daného nástroje a to pokynem typu „sell“. A právě proto mohou vyvažovat ztráty v portfoliu.

 Pro koho jsou CFD vhodné?

Obchodování s CFD se může účastnit každý znalý obchodník a investor, ovšem je třeba o těchto nástrojích mít dostatečné informace, jinak se mohou stát značně rizikovými. V podstatě se jedná o nástroje, které jsou určené zejména obchodníkům vyhledávajícím možnosti dosažení zisku v krátkém časovém období. Současně se jedná o obchodování, které vyžaduje k investování zcela volné finanční prostředky.

Ačkoliv by měl mít obchodník, který s produkty CFD obchoduje určité znalosti, na druhou stranu je velkým přínosem, že kontrakty CFD vlastně nikdy nemohou expirovat a ani jinak vypršet. Je tedy pouze v rukou obchodníka, jak s kontrakty naloží a kdy je koupí a prodá. Proto je však ale naopak třeba dávat pozor na marži a její velikost během obchodování.

Jaká jsou rizika?

Rizika obchodování s CFD samozřejmě existují, ostatně stejně jako v případě jakéhokoliv jiného obchodování. Velikost rizika se například odvíjí od toho, jak brzy začnete obchodovat a jak likvidní se daný kontrakt. Likvidita hraje značnou roli a nemusí vždy umožnit odprodat kontrakt na potřebnou a předpokládanou cenu a tudíž může značně ovlivnit zisky. Mezi další rizika, na která je třeba se předem připravit patří kromě klasického rizika marže či rizika možné ztráty kapitálu také riziko tržní či dokonce i protistrany.

Jedná se však o rizika, která hrozí u jakéhokoliv jiného investování a jen těžko se jim lze vyhnout.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací