Odborné zkoušky ČNB


Odborné zkoušky dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu  

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu od 3. ledna 2018 na kapitálovém trhu zavádí povinnost distributorů prokazovat své odborné znalosti a dovednosti. Ty se prokazují prostřednictvím úspěšného složení odborné zkoušky, ktoeru je možné vykonat pouze za pomoci akreditovvané osoby Českou národní bankou. Její přesný rozsah i obsah je stanoven vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Pro prokázání odborných znalostí existuje stanovená lhůta a k vykonání zkoušky je dána doba 24 měsíců, tedy je nutné je vykonat nejpozději do 3. 1. roku 2020.

Zkoušku je možné vykonat v rámci dobrovolné aktivity s předchozí přípravou.

 Zkouška je určena zejména pro:

  • invetiční prostředkovatele
  • vázané zástupce investičního zprostředkovatele
  • vázané zástupce obchodníka s cennými papíry
  • obchodníky s cennými papíry

Současně již není možné absolvovat zmíněné potřebné zkoušky v Brně na místech, kde se doposud běžně skládaly, zejména pak v prostorách Masarykovy univerzity.

Naopak možnost vykonat zkoušky nabízí Vysoká škola finanční a správní, kde je již nyní možné spustit si zkoušky nanečisto a celý proces si vyzkoušet v rámci e-learningu.

Konkrétní znění otázek je veřejně dostupné na stránkách České národní banky.

Dle vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu platí:

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů trvá celkem 135 minut.

Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí.

Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovednosttí.

Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí.

Každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň:

  • tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek
  • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí
  • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.

Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 600, počet případových studií pod 40.

Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Tyto otázky najdete na Škola-investora.cz. Otázky jsme zpracovali do on-line testů a můžete si je vyzkoušet ZDE nebo si můžete objednat celý přípravný kurz, jenž obsahuje odborná skripta + 6000 otázek, součástí tohoto kurzu jsou i všechny otázky ČNB objednávka přípravného kurzu ZDE.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací