ESMA

ESMA - orgán pro cenné papíry a trhy na území státu Evropské unie


Nezávislý subjekt EU, jehož úkolem je zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů. 

Intervenční opatření k produktům týkající se rozdílových smluv a binárních opcí nabízených retailovým investorům.

Níže přinášíme celou zprávu ESMA, která byla zveřejněna v českém jazyce dne 27. 3. 2018.

Intervenční opatření orgánu ESMA k produktům

Intervenční opatření orgánu ESMA k produktům týkající se rozdílových smluv a binárních opcí nabízených retailovým investorům

Binární opce 

Opatření zakazuje uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí retailovým investorům.

Rozdílové smlouvy 

Podle tohoto opatření je možné uvádět na trh, distribuovat nebo prodávat rozdílové smlouvy retailovým investorům pouze tehdy, pokud jsou splněna všechna tato ochranná opatření:

limity pákového efektu při otevření pozice se pohybují od 30:1 do 2:1, přičemž hodnota pákového efektu se liší podle volatility podkladového aktiva:

30:1 pro hlavní měnové páry,
20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní akciové indexy,
10:1 pro komodity (s výjimkou zlata) a pro vedlejší akciové indexy,
5:1 pro jednotlivé akcie nebo jiná, jinde neuvedená podkladová aktiva
2:1 pro kryptoměny,

 

 

ESMA sleduje tři cíle:

 • ochrana investorů – zajistit, aby byly spotřebitelům na finančním trhu poskytovány kvalitnější služby, aby byla posílena jejich práva jakožto investorů a zároveň aby byla uznána jejich odpovědnost.
 • řádné fungování trhů – posílit integritu, transparentnost, efektivitu a řádné fungování finančních trhů a odolnost tržní infrastruktury.
 • finanční stabilita – posílit finanční systém tak, aby byl schopen odolávat šokům a poradit si s případnou finanční nerovnováhou, a také podpořit hospodářský růst.

ESMA odpovídá rovněž za koordinaci opatření, která přijímají orgány pro dohled nad cennými papíry, nebo za přijímání mimořádných opatření v případě krizových situací.

ESMA souhrné informace

 • Úloha: zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů
 • Předseda: Steven Maijoor
 • Výkonná ředitelka: Verena Ross
 • Členové: vnitrostátní orgány odpovědné za trhy s cennými papíry v jednotlivých zemích EU
 • Členové bez hlasovacího práva: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), Evropská komise (EK)
 • Pozorovatelé: Island, Lichtenštejnsko a Norsko
 • Rok zřízení: 2011
 • Počet zaměstnanců: 200
 • Sídlo: Paříž (Francie)
 • Internetové stránkyESMA
Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací