28.7.2021

Celkové předepsané smluvní pojistné podle aktuální metodiky ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje ke konci 2. čtvrtletí roku 2021 hodnoty 74,76 mld. Kč. „Meziročně se navýšilo o 4,4 %, když narostlo o 3,17 mld. Kč. Ve srovnání s 3,8% růstem zaznamenaným za stejné období minulého roku se jedná o vystupňování tempa růstu trhu. Tento výsledek ovlivňuje vývoj v obou hlavních segmentech, tedy jak v životním, tak neživotním pojištění,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 2,7 % a dosahuje výše 23,776 mld. Kč, tedy o 614 mil. Kč více než před rokem, kdy posilovalo o 2,4 %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které mají na celkovém počtu více než 90% podíl, vychází, že jejich dynamika růstu zpomalila z  3 % ke konci 1. pololetí 2020 na současných 2,5 %. Příslušné pojistné narostlo o 564 mil. Kč a jen potvrzuje z dlouhodobého pohledu vyrovnaný vývoj těchto produktů. Objemu jednorázově placeného pojistného přibývá více, aktuálně o 8,9 %, ale jeho vývoj je značně rozkolísaný a na celkový výsledek má jen okrajový dopad.

Jaroslav Urban k tomu doplňuje: Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 1,5 % méně, což odpovídá poklesu o cca 78 tis. Aktivních smluv tedy ke konci 1. pololetí 2021 zůstává 4 975 tis.“

Obchodní produkce životního pojištění

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně významně narůstá zejména z důvodu nízké srovnávací základny roku 2020, kdy sjednávání smluv životního pojištění bylo výrazně omezené i v souvislosti s obdobím následných vln onemocnění Covid 19. Na čísla měl jistě vliv i omezený trh práce. Meziročně se celkově počet nově uzavřených smluv životního pojištění navýšil o 16,3 tis., resp. o 7,8 %. Celkem se během 1. pololetí 2021 uzavřelo cca 226 tis. smluv a z tohoto počtu připadá téměř 219 tis. na běžně placené smlouvy. V souladu s výše popsaným vývojem stoupl také objem produkce životního pojištění. V tomto případě ale logicky hraje dominantní roli jednorázově placené pojistné. To meziročně narostlo o 650 mil. Kč na hodnotu 5,36 mld. Kč. Běžně placené pojistné se navýšilo o 465 mil. Kč na více než 2,8 mld. a dohromady obě skupiny dosahují objemu pojistného téměř 8,2 mld. Kč.

Neživotní pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění v meziročním srovnání mírně posiluje. V 1. pololetí 2021 se předepsalo o 2,557 mld. Kč více, a celkové pojistného se blíží hodnotě 51 mld. Kč. To odpovídá meziročnímu navýšení o 5,3 %, což mírně převyšuje 4,6% růst v minulém roce. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na celkovém předpisu neživotního pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty přes 14,5 mld. Kč, což je o 5,7 % více než ve stejném období roku 2020. Dynamika růstu se ale snížila o 1,2 p. b. Částečné snížení dynamiky se projevuje také v havarijním pojištění vozidel, které sice rostlo o 6,3 % a překonalo částku 12,8 mld. Kč, ale oproti 6,7% růstu v roce 2020 se jedná o mírné zpomalení. Zmíněný vývoj je v pojištění odpovědnosti částečně podpořen i stále se navyšujícím počtem pojištěných vozidel, který aktuálně stoupá o 2,7 %, což mírně překonává nárůst počtu pojištěných vozidel o 2,5% zaznamenaný o rok dříve. V havarijním pojištění je situace odlišná. Oproti růstu o 6,3 % na konci 1. pololetí 2020 stoupá nyní počet havarijně pojištěných vozidel pouze o 2,1 %.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 6,2 %, meziročně stouplo o 691 mil. Kč a dosáhlo výše 11,76 mld. Kč. V 1. pololetí 2020 posilovalo toto odvětví o 4,8 %. Počet smluv se meziročně výrazně nezměnil. Nepatrně jich přibylo, o necelé 1 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se i nadále dařilo. Předepsané pojistné se navýšilo o téměř 474 mil. Kč a dosáhlo hodnoty téměř 6,95 mld. Kč. Přes meziroční růst o 7,3 % přesto nedosáhlo loňského navýšení o 9 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo v roce 2020 předepsané pojistné, a to aktuálně téměř o 15 %. V roce 2021 byl tento pokles částečně korigován a nakonec pojistné narostlo o značných 12 % ale převážně z důvodu nízké srovnávací základy roku 2020.

Majetkové škody

Rozsah živelních škod spojených zejména s tornádem na jižní Moravě na konci června spolu s dalšími škodami z krupobití, záplav a intenzivních dešťů v následujícím období se v detailu sleduje a vyhodnocuje v samostatných přehledech na denní resp. týdenní bázi.

Vzhledem k výskytu nejzávažnějších živelních událostí těsně před koncem sledovaného období bude k jejich nahlášení docházet až postupně. Jaroslav Urban uvádí: „I tak čtvrtletní statistika škod, které vznikly a byly nahlášeny do 30. 6. 2021, přináší např. komplexní pohled na škody způsobené krupobitím. Jejich celkový počet v 1. pololetí narostl o 92 % a dosáhl hodnoty 6 163 oproti 3 213 pojistným událostem nastalým o rok dříve. Související objem škod zatím dosáhl výše 433 mil. Kč, což představuje 37% nárůst oproti loňským 317 mil. Kč.“

Nejčastěji se vyskytující pojistné události, které u majetkového pojištění představují vodovodní škody, se meziročně stabilizovaly, a svorně se pohybují na úrovni cca 21,9 tis. případů. Nicméně jejich celkový objem stoupl z 588 mil. Kč za 1. pololetí 2020 na aktuálních 622 mil. Kč, což odpovídá nárůstu o 5,9 %. Související průměrná vodovodní škoda se z loňských 26 874 Kč navýšila na současných 28 406

Zdroj: ČAP

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací