4.8.2020

Vzhledem k opakovaným dezinterpretacím některých médií a zájmových skupin ohledně role České národní banky při převodu pojistného kmene mezi pojišťovnami vydává ČNB obecnou informaci, jak v tomto případě postupuje a jaké jsou její kompetence.

V rámci řízení o vyslovení souhlasu s převodem pojistného kmene ČNB postupuje dle pravidel stanovených zákonnou úpravou. Podle ní lze žádost o schválení převodu pojistného kmene zamítnout pouze za podmínky, že je ohrožena buď splnitelnost závazků vyplývajících z pojistných smluv, které jsou předmětem převodu, nebo stabilita přebírající pojišťovny, anebo stabilita předávající pojišťovny (§ 103 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění).

Při rozhodování o udělení souhlasu s převodem pojistného kmene ČNB posuzuje, zda jsou přebírající a předávající pojišťovny dostatečně kapitálově vybaveny a zda je naplněna podmínka splnitelnosti závazků z pojistných smluv. ČNB zároveň ověřuje, zda dokumentace informující klienty o převodu pojistných smluv splňuje po obsahové stránce zákonné požadavky.

České národní bance obecně nepřísluší, aby posuzovala platnost konkrétních smluvních ujednání, a to ani v rámci řízení o vyslovení souhlasu s převodem pojistného kmene. Rozhodování o platnosti pojistné smlouvy nebo jejích částí je svěřeno výhradně soudům, popř. finančnímu arbitrovi, jedná-li se o pojistnou smlouvu životního pojištění. Za stávající právní úpravy rozhodují soudy a finanční arbitr vždy v jednotlivém případě a jejich závěry jsou závazné pouze pro strany konkrétního sporu.

Konzistentnost v přístupu ČNB dokládá vyjádření ČNB ze dne 29. února 2020.

Zdroj: ČNB

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací