15.2.2019

Finanční trhy skýtají obrovské možnosti, kam uložit peníze tak, aby došlo k jejich zhodnocení. Investoři proto mohou volit z mnoha typů akcií, dluhopisů či opcí. Ovšem v případě opcí nastává otázka, zdali investovat do evropského typu opce nebo raději amerického.

V případě amerických i evropských opcí jde o nejvíce běžné typy opcí, které ačkoliv jsou v některých parametrech obdobné, mají také svoje odlišnosti. Americký typ opce se vyznačuje tím, že je možné opci uplatnit kdykoliv před datem její expirace. Evropská opce se naopak vyznačuje tím, že je možné ji využít pouze v tento den, tedy v den expirace.

Americká opce se proto vyznačuje možností předčasného vypořádání. Držitel opce tak není omezen přesným datem vypořádání, ale svůj nárok může využít téměř kdykoliv před dobou splatnosti. Americké opce se hojně vyskytují zejména na derivátových burzách či je ve velké míře uplatňují investoři obchodující na ETF trzích.

Americké opce se stejně jako opce evropské vážou na podkladové aktivum. Právě od těch se odvíjí jejich cena. Podkladové aktivum má fyzický charakter a může či nemusí dojít k jeho skutečnému dodání. V případě indexů neexistuje jejich fyzická podoba, a tedy není možné jejich reálné plnění.

Americké opce se dále vyznačují dobou expirace. V případě amerického typu opcí lze totiž očekávat, že jejich platnost bude ukončena třetí pátek v měsíci. Naopak opce evropského typu jsou obvykle ukončeny o jeden den dříve.

Jak již v předchozího textu vyplynulo, evropský typ opce spočívá v tom, že není možné jeho předčasné ukončení, respektive uplatnění. Uplatnit tuto opci je možné až v den její expirace. Držitel evropské opce tak musí čekat na přesný den. Právě to je jeden z důvodů, proč jsou evropské opce levnější než americké. Současně lze díky tomu obchodují častěji na mimoburzovních trzích. Odlišný je též způsob vypořádání. Evropské opce jsou totiž obvykle vypořádány také fyzicky.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací