9.3.2019

Neznalý člověk by mohl říci, že akcie a dluhopisy jsou v podstatě to stejné, a to by určitě nebyla žádná pravda. Protože mezi akciemi a dluhopisy je obrovský rozdíl. Každý začínající i profesionální investor musí vědět, že zatímco akcie vyjadřují majetkový vklad do akciové společnosti, včetně vzniku práv a povinností vlastníka akcie, dluhopisy jsou symbolem majetkového závazku dlužníka vůči věřiteli.

Dluhopisy se vyznačují tím, že mají časově omezené trvání. Jde o jakousi předem stanovenou dobu splatnosti. Takovéto stanovení akcie nemají. Akcie mohou mít stanovenou dobu splatnosti pouze v případě, že byla akciová společnost vytvořena pouze na určitou dobu. Obvykle na dobu pěti let a po uplynutí této doby následuje likvidace společnosti.

Dluhopisy se vyznačují také tím, že je dáno přesné rozložení splátek dlužné sumy, včetně stanovení úroků či jiných odměn určených věřiteli. Těmi mohou být například prémie. Tyto stanovené hodnoty může věřitel právně vymáhat. Akcie obsahují pouze práva na dividendu či zůstatek jmění, který je vyplácen po likvidaci společnosti.

Dluhopisy neumožňují věřitelům jakkoliv ovlivňovat dění ve společnosti nebo výsledek hospodaření. Oproti tomu má držitel akcie právo do rozhodování plně zasahovat a hospodaření ovlivňovat. Objem jejich rozhodování vždy závisí na podílu akcií, které vlastník drží.         

Dluhopisy jsou v současné době na trhu velice dobře dostupné a investoři je vybírají podle různých faktorů. Například podle toho, kolik chtějí investovat, jaký chtějí mít z vložených financí úrok, na jak dlouho plánují investici učinit a samozřejmě podle toho, jak velké riziko hodlají podstoupit. Pokud je dobrý rok nebo dobré období, na dluhopisech je možné dlouhodobě či dokonce pravidelně vydělávat. I zde však platí, že do akcií a dluhopisů je dobré vkládat pouze ty peníze, které k životu nutně nebudete potřebovat.                                                                                                                                                                                                                                                         

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací