8.7.2021

Na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 22. března 2021 do 18. června 2021, byly k 1. 7. 2021 připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 4 350 879 977 Kč.

„Výsledek úpisu považuji za mimořádný úspěch. Nejen, že více než rok zájem o státní dluhopisy stabilně roste, ale dokonce bylo dosaženo třetího nejlepšího výsledku úpisu od obnovení prodeje státních dluhopisů určených pro občany. Dluhopis Republiky tak jako bezpečná a zároveň výhodná forma zhodnocení investovaných prostředků oslovil v uplynulém upisovacím období 4 841 občanů,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. V posledních čtyřech po sobě jdoucích upisovacích obdobích emisí Dluhopisu Republiky, která probíhala od června 2020 do června 2021, upsali občané dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě přes 16,6 mld. Kč. Oproti upisovacím obdobím, která probíhala od července 2019 do června 2020, v nichž bylo upsáno přes 7,2 mld. Kč, se tak jedná o nárůst zájmu o emise Dluhopisu Republiky o 129 %.

Ministerstvo financí v tomto upisovacím období nabídlo zájemcům o úpis emisí Dluhopisu Republiky celkem dva typy státních cenných papírů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Největší poptávka byla již tradičně po proti-inflačním dluhopisu, kterého se z celkového počtu prodala naprostá většina.

Novinkou uplynulého upisovacího období je spuštění možnosti založení majetkového účtu prostřednictvím portálu www.eidentita.cz. Zájemci o pořízení emisí Dluhopisu Republiky, kteří dosud nevlastnili žádné státní dluhopisy, si mohou během krátké chvíle zřídit majetkový účet s využitím eObčanky, tedy občanského průkazu s aktivovaným kontaktním čipem vydaným po 1. 7. 2018. Podrobnější informace ohledně zřízení majetkového účtu prostřednictvím www.eidentita.cz jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí v části Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Atraktivitu státních dluhopisů určených pro občany zcela jistě zvyšuje i skutečnost, že výnosy státních dluhopisů vydávaných od začátku roku 2021 jsou osvobozeny od daně z příjmů. V níže uvedeném grafu je znázorněna celková jmenovitá hodnota dluhopisů upsaných v jednotlivých upisovacích obdobích.

Občané za uplynulých jedenáct upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky přes 33 mld. Kč. I přes výrazný růst státního dluhu došlo k dalšímu zvýšení podílu státních dluhopisů určených pro občany na celkovém státním dluhu. Při vyjádření podílu státních dluhopisů určených pro občany na stavu státního dluhu ke konci roku 2019, tedy před neočekávanými finančními změnami způsobenými koronavirovou krizí, by tento podíl činil 2 %.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje dvanáctým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 21. června 2021 a bude ukončeno dne 17. září 2021. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který je v rámci právě probíhajícího upisovacího období nabízen k úpisu, byl stanoven ve výši 1,50 %, což představuje vyšší zhodnocení, než v současné době nabízí většina spořicích účtů, jejichž výnosy jsou navíc oproti výnosům státních dluhopisů zdaňovány. V nabídce je opět zařazen také proti-inflační dluhopis, jehož výnos kopíruje vývoj inflace. Obě emise Dluhopisu Republiky budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. října 2021.

Knihy o investování nejen do dluhopisů, najdete na webu eKnihovna v sekci Finance. Před rozhodnutím investovat volné finanční prostředky doporučujeme přečíst knihy Finanční trhy a Inteligentní investor

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací