23.2.2018

Česká národní banka by měla začít podporovat kapitálový trh a brát to jako její zásadní poslání před ostatními úkoly. Alespoň to vyplývá z návrhu Světové banky, která především doporučuje odstranit nadbytečnou regulatorní zátěž, která se k působení na kapitálovém trhu váže.

Současně světová banka přichází s návrhem, kdy by mělo být zjištěno, které státem vlastněné podniky mohou být privatizovány a poté by jejich určitá část měla být nabídnuta drobným investorům. Současně Světová banka doporučuje financovat dluhy státních firem prostřednictvím kapitálového trhu.

Všechny tyto aktivity vycházejí ze skutečnosti, že obchody na burze v České republice nepřináší velký objem obchodů a jsou spíše stagnující, či klesající, jak tomu bylo v předchozích letech.

Hlavním cílem by přitom mělo být zvyšování a zejména prohlubování významu kapitálového trhu. Tento význam si mnohé české firmy vůbec neuvědomují a v mnohých případech zastávají financování pouze prostřednictvím bankovního sektoru. Odborníci přitom uvádějí skutečnost, že financování přes kapitálový trh je mnohonásobně pružnější variantou financování.

Snížení administrativní zátěže na kapitálovém trhu by pomohlo zejména rozšíření dluhopisových tržišť, které by posloužilo zejména pro malé a střední podniky.

Světová banka však z jejího pohledu nepovažuje za hlavní problém regulaci trhu, ale jako hlavní problém vnímá nízký počet obchodovaných emisí, a právě to pramení z nízkého povědomí samotných firem o dané problematice.

České podniky se bohužel i v dnešní pokrokové době vyznačují nízkým povědomím o kapitálovém trhu a možnostech obchodování na tomto trhu. Burza se tak pro mnohé může jevit v poněkud negativním světle, a to zcela neprávem.

Světová banka z učiněné analýzy vyvozuje další doporučení a tím je zrušení zdanění příjmů zahraničních investorů, které vyplývají z českých investičních fondů.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací