22.2.2018

Novodobý trend digitalizace změnil nejenom postoje jednotlivých subjektů a spotřebitelů finančního trhu, ale zejména má značný vliv na fungování finančního trhu. Finanční sektor se dynamicky rozvíjí, a to sebou samozřejmě přináší mnohé změny a také rizika.

Dle nejnovějších informací probíhá mezi bankou a klienty více než polovina transakcí přes internet a v roce 2016 až 2017 bylo z tohoto důvodu uzavřeno více než 3 500 bankovních poboček po celé České republice. Počítá se, že do roku 2020 bude přes internet probíhat až 95 % transakcí, a tak dojde k dalšímu uzavírání bankovních poboček.

Díky novým technologiím je možné uzavírat transakce rychleji, provádět bezhotovostní platby, zvýšit transparentnost celého sytému a zvyšovat úsporu času všech zúčastněných stran. Tím také dochází k omezení šedé ekonomiky a zvyšuje se hospodářský růst. Na řadu přišla také chytrá zařízení, jako jsou například chytré telefony. Díky tomu však nastává také určité riziko, zejména konečných spotřebitelů.

Přesto všechno tedy hrozí značné hrozby, které jsou spojeny s moderní technologií a zejména nedostatečnými znalostmi občanů mnoha zemí v oblasti finanční gramotnosti. Vzniklému pokroku totiž neodpovídá skutečná úroveň finanční a investiční gramotnosti.

A jaké zkušenosti Seferios s. r. o. vykazuje v této oblasti se s námi můžete nyní podívat. Manažeři zmíněné společnosti jsou přesvědčeni, že pokrok šel natolik vpřed, že koncoví spotřebitelé nejsou schopni se s ním vyrovnat a mít potřebnou úroveň finanční gramotnosti.

Manažeři jsou si vědomi toho, že koncoví uživatelé se dostávají do určité nevýhody, a proto je třeba je v tomto ohledu vzdělávat a zejména na ně se zaměřit. Společnost Seferios tak činí prostřednictvím různých přednášek a seminářů a zejména za pomoci vzniklých odborných skript a testovacích otázek, které jsou již v této chvíli dostupné.

Děkujeme manažerům společnosti Seferios za jejich otevřenost a budete doufat, že digitální revoluce bude užitečná také pro koncové uživatele, kteří se budou muset začít vzdělávat právě v této oblasti.

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací