30.7.2018

Finanční gramotnost je v dnešní době stejně tak důležitá jako gramotnost čtenářská nebo gramotnost v oblasti počítačů a informačních technologií. Dalo se by se dokonce uvažovat nad tím, zdali není finanční gramotnost do života pro člověka ještě více nutná, protože finanční gramotnost pomáhá osobám zvládat nepříznivé životní situace a hlavně si propočítat, kolik si mohou půjčit nebo jak vyřešit náhlé nedostatky financí.

Mnoho lidí se však domnívá, že jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti nejsou vůbec špatné a ve skutečnosti je tomu úplně naopak. Lidé bohužel nejsou schopni své znalosti ani adekvátně zhodnotit a tvorba finančního plánu je pro mnohé z nás naprostou zbytečností.

Právě to je jeden z důvodů, proč se mnoho lidí dostává do dluhové spirály, kterou nejsou schopni vyřešit nebo je to jeden z důvodů, proč přibývá v České republice rodin s exekucí. V mnoha případech přitom není důvodem krachu či bankrotu rodiny nebo jednotlivce nízký příjem, ale naopak neschopnost si propočítat svoji výdajovou a příjmovou stránku.

Připravili jsme si pro vás 5 testovacích otázek, aby jste mohli zjistit, zdali je finanční gramotnost vaší parketou. Pokud test zvládnete, můžete si zkusit otestovat také svoji investiční gramotnost.

Otázka č. 1:

Diverzifikací rizika se rozumí:

A) eliminace rizika

B) rozdělení rizika

C) vyhnutí se riziku

 

Otázka č. 2:

Finanční rezervu by měl mít:

A) každý občan

B) občan, jehož příjmy nepřesahují 10 000 korun měsíčně

C) občan, který má rodinu

 

Otázka č. 3:

Pokud si chceme půjčit peníze, pak je nutné u konkrétní půjčky sledovat zejména:

A) RPSN

B) úrokovou sazbu

C) kolik peněz si půjčujeme a kolik skutečně zaplatíme

 

Otázka č. 4:

Všeobecně není dobré si půjčit peníze na:

A) začátek podnikání

B) dovolenou

C) bydlení

 

Otázka č. 5:

Spořit na důchod by si měl občan:

A) již od narození

B) zhruba od 30 let

C) těsně před důchodem

 

Správné odpovědi:

1B, 2A, 3C, 4B, 5B

 

Investiční gramotnost:

Otázka č. 1: 

Magický investiční trojúhelník neobsahuje tento vrchol:

A) riziko

B) výnos

C) bezpečnost

 

Otázka č. 2: 

Burza cenných papírů Praha:

A) umožňuje obchodování pouze domácích akcií

B) umožňuje obchodování pouze zahraničních akcií

C) umožňuje obchodování domácích i zahraničních cenných papírů

 

Otázka č. 3:  

Česká burza RM-Systém se zaměřuje výhradně na:

A) malé a střední investory

B) velké investory

C) zahraniční investory

 

Správné odpovědi:

1C, 2C, 3A

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací