17.8.2018

Spořit by měl každý občan této republiky, obzvláště pak v případech, kdy má rodinu nebo je přímo jejím živitelem. Ekonomika je v současné době na svém vrcholu a proto je možné očekávat, že lidé mají nějaké peníze navíc. A právě ty by měli správně investovat. Bohužel mnozí z nich tak nečiní a ačkoliv by lidé investovat mohli, peníze jim v mnoha případech leží na běžném či spořícím účtu. Přitom existuje tolik možností, jak lze investovat a některé alternativy jsou skutečně velice málo rizikové.

Za tím vším stojí pravděpodobně nízká finanční gramotnost Čechů a nízké povědomí o gramotnosti investiční. Lidé nemají tolik informací, které by mít potřebovali a proto nejsou schopni flexibilně investovat.

Mít peníze po ruce je velice důležité, ale současně mít peníze po ruce znamená tyto peníze časově znehodnocovat působením inflace. Za spořící a přitom flexibilní prostředek lze proto považovat například stavební spoření, které je běžně sjednáváno na dobu šesti let a za jeden rok můžete od státu získat až 2 000 korun českých. Peníze je dokonce možné vybrat dříve než uplyne doba šesti let, ovšem nutno počítat s menším státním příspěvkem a určitými sankcemi.

Jako další bezpečná alternativa investování se jeví také termínované vklady banky, které se vyznačují různou dobou trvání. Může jít o termínované vklady krátkodobé, v rozsahu 7 dní až jednoho roku, dále střednědobé, které znamenají zhodnocování po dobu 2 až 4 let a dlouhodobé, které jsou určeny na více než 5 let. Předčasný výběr peněz je i v tomto případě sankciován.

Za nejvíce likvidní investiční nástroje jsou považovány spořící účty, kde žádné saknce za předčasný výběr nejsou a je zde i určité zhodnocení. Ovšem je třeba si uvědomit, že zhodnocení je ve výši maximálně 1 %, zatímco inflace se pohybuje na současné hladině 2 % až 3 %, a proto se spořící účty nemohou ani tak vyplatit.Je dobré vsadit například na různé fondy, fondy fondů či různé penzijní produkty. Též je dobré myslet na zabezpečení v důchodovém věku a využívat hojně také investice do akcií. Právě ty mohou být současně bezpečné a dokážou přinést také velice pěkné zhodnocení. Spoléhat pouze na spořící účty při tvoření rezerv či šetření na důchod rozhodně nemůže postačit.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací