3.4.2018

Daně mohou být strašákem mnoha investorů, a proto je třeba při jakékoliv investici sledovat také tuto tématiku. Mezi příjmy z vlastnictví cenných papírů se řadí zejména příjmy z akcií, dluhopisů a podílových listů. Dle konkrétní povahy je možné je dělit na příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z držby cenných papírů. Tím se rozumí zejména příjmy ve formě dividend a úroků.

Takové příjmy se pak u fyzických osob uvádějí v dílčím základu daně jako příjmy ostatní. Příjmy z převodu cenných papírů lze od daně osvobodit, a to v případě splnění určitých podmínek. Tyto podmínky upravuje konkrétně § 4 zákona o daních z příjmů. Jedná se o příjmy z úplatného převodu cenných papírů, pokud jejich úhrn na poplatníka nepřesáhne částku 100 000 korun českých v jednom zdaňovacím období. Osvobození příjmů se týká též splnění časového testu. Tím se rozumí doba, která musí být mezi nabytím a převodem cenných papírů delší než tři roky. Zde se vůbec nezohledňuje výše příjmů.

Při zdanění úroků z dluhopisů se zdanění úroků daní srážkovou daní ve výši 15 % a je též hrazeno plátcem, který je daňovým rezidentem České republiky. Jedná se o konečné danění, a proto není nutné uvádět je v daňovém přiznání.

V případě úrokových příjmů z dluhopisů, které jsou vyplácené plátci, jenž má sídlo v zahraniční, je postup téměř stejný jako v případě dividend.

V případě příjmů v cizí měně, tedy u příjmů ze zahraničí, je nutné správně přepočíst na českou měnu. K tomuto účelu se nejčastěji využívá jednotný kurz, který pravidelně každý rok vyhlašuje Generální finanční ředitelství.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací