19.5.2022

Aktuálně v průběhu čtvrtečního evropského rána dne 19.května letošního roku 2022 se výnosy amerických státních dluhopisů pohybovaly v obchodním trendu býčího trhu a zhruba v čase 7:59 CET se například 10-ti letý US dluhopis obchodoval s výnosem ve výši 2,904 % p.a., kdy dosavadní denní nárůst byl o + 0,02 % výnosu. Rovněž tak posílil i 30-ti letý US dluhopis a to s výnosem již na 3 procenta ročně a aktuálně v uváděném dni a čase se obchodoval s denním růstem o + 0,017 % výnosu na stavu ve výši výnosu 3,088 % p.a.. Evropské dluhopisy o tento boom nebyly ošizeny a například i desetiletý německý státní dluhopis tzv.DE BUND, který udržoval dlouhodobě záporná hodnotu svého výnosu je nyní na hodnotě výnosu ve výši 1,036 % p.a. s denním růstem o + 0,023 % výnosu. Těchto výnosů bylo dosaženo za situace, kdy na mezinárodním devizovém trhu se globální měnový pár EUR/USD obchodoval ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,049 USD za EUR s dosavadním denním posílením EUR o + 0,21 % kurzu vůči USD.

Spolu s hlavním dluhopisovým trhem globálních dluhopisů se výrazně zvýšil zájem investorů, ale i drobných střadatelů o korporátní dluhopisy, kdy výnosy z těchto firemních dluhopisů po většinou jsou stále vyšší než aktuální výše míry inflace. Tento investiční trend se dotknul i dluhopisového trhu v České republice, kde je míra inflace třetí nejvyšší ze všech zemí Evropské unie. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací