10.8.2021

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červenci 2021 cenová hladina meziročně o 3,4 %. Inflace se tak oproti červnu znatelně zvýšila a nacházela se nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 3,2 %.

Červencový meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,4 procentního bodu rychlejší, než předpovídala aktuální prognóza ČNB. K této odchylce přispěl rychlejší růst jádrové inflace a cen potravin, prognóza ostatních složek inflace se naplnila. Jádrová inflace stejně jako v předchozích měsících nejvýznamněji přispívá k meziročnímu cenovému růstu. V jejím zvýšení se projevuje zesílení růstu cen služeb, zrychluje však i růst cen zboží. Růst cen služeb je v poslední době tažen imputovaným nájemným, a to v návaznosti na výrazný růst cen nemovitostí a cen ve stavebnictví. V souvislosti s otevřením ekonomiky v červenci dále zrychlil růst cen v restauracích a v ubytovacích službách. Růst cen potravin zůstává rozkolísaný, v červenci byl nejvíce ovlivněn odezněním poklesu cen zeleniny a masa.

 meziročně v %
červenec 2021ZoMP léto 2021skutečnost
Index spotřebitelských cen 3,0 3,4
Regulované ceny -0,1 -0,1
Primární dopady změn daní 0,2 0,2
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 1,3 1,8
Jádrová inflace 3,5 3,8
Ceny pohonných hmot 20,3 19,8
Měnověpolitická inflace 2,9 3,2

Podle aktuální prognózy meziroční růst spotřebitelských cen ve druhé polovině letošního roku zrychlí nad horní hranici tolerančního pásma dvouprocentního inflačního cíle. K tomu povede zrychlení růstu cen potravin při nadále vysoké jádrové inflaci a silné dynamice cen pohonných hmot. Následně se přidá i obnovení růstu regulovaných cen. V současnosti silné celkové inflační tlaky se od konce letošního roku začnou postupně zmírňovat. K tomu přispěje zvolnění aktuálně rychlého růstu dovozních cen. Domácí cenové tlaky budou ještě nějakou dobu mírně narůstat, a to zejména v souvislosti se zvýšenou spotřebitelskou poptávkou a postupným zrychlováním mzdové dynamiky. Ta bude začátkem příštího roku podpořena dalším znatelným zvýšením minimální mzdy. V příštím roce se inflace bude vracet směrem k dvouprocentnímu cíli, a to s přispěním letošního zpřísnění měnových podmínek.

Zdroj: ČNB, Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací