20.7.2019

Rok 2018 znamenal pokles zadluženosti jednotlivých zemí EU, přesto však stále platí, že dluhy sektoru veřejných institucí nejsou nijak nízké. Dle posledních informací se dluh České republiky dostal na tak nízkou úroveň, že zaujal čtvrtou nejnižší příčku ze všech dvaceti osmi států.

Český dluh v loňském roce představoval více než 32, 5 % hrubého domácího produktu, a tím se stal čtvrtým nejnižším ze všech zemí EU. Alespoň dle informací z Eurostatu. Mezi státy s ještě nižším dluhem se řadí Estonsko, Lucembursko a Bulharsko.

Opačných hodnot, tedy nejvyššího dluhu dle informací statistického úřadu Eurostat, dosahují státy jako je Řecko, Itálie či Portugalsko. Řecko zaznamenává údaje ve výši 181,1 % hrubého domácího produktu, Itálie nese dluh ve výši více než 132 % HDP a Portugalsko dosahuje hodnot vyšších než 120 % HDP.

Přesto celkové zadlužení Evropské unie zaznamenalo meziroční pokles ve výši 1, 7 % a zakončilo tak na 80 %, bohužel i tak více než polovina států vykazuje dluh přesahující stanovenou hranici 60 % HDP.

Co se týče největšího přebytku v sektoru vládních institucí, tedy situace, kdy byl největší rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji, nejlépe na tom bylo Lucembursko, Bulharsko a Malta. Česká republika vykázala přebytek ve výši 0,9 %. Naopak nejhlubší deficit zaznamenal Kypr a Rumunsko.

Česká republika se tedy oproti ostatním státům ukazuje jako nejméně zadlužená, společně s několika málo dalšími státy, ovšem je patrné, že taková situace není dlouhodobě udržitelná. Zprávu o této neudržitelnosti vydala Národní rozpočtová rada již v říjnu roku 2018. Jako důvod nemožnosti udržet tento nízký deficit se ukazuje především stárnoucí populace.

O stárnoucí populaci, a tím změnách v demografii, se ve velké míře zmiňuje také Český statistický úřad. Ten říká, že ve druhé polovině 21. století bude žít 2, 5 krát více seniorů než dětí. Této situaci nezabrání ani navyšující se počet migrantů a ani mírné navýšení porodnosti. Za kritická léta přitom ČSÚ považuje léta 2050 až 2080. V těchto letech současně dojde k poklesu počtu obyvatel České republiky.  

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací