12.4.2018

Hlavním cílem většiny investorů je mít ze své aktivity zisk. Přitom mnozí z nich často neřeší otázku etiky či morálních zásad. Dokonce ani mnozí obchodníci o existenci této problematiky netuší. Pravda je však taková, že při investování by mělo být zvažováno také morální hledisko.

V poslední době se dokonce etické investování stává určitým trendem a jednotliví investoři se o koupi investic rozhodují na základě etických a morálních zásad. Výsledkem pak je, že nekupují akcie firem, které nejsou eticky orientované, například nabízejí produkty jako je tabák, alkohol, hazardní hry nebo zbraně.

Investoři se však ve své činnosti mohou rozhodovat také na základě toho, zdali je firma společensky odpovědná a pokud není, pak se ji investor rozhodne nepodporovat.

V dnešní době je proto důležité, aby se firmy společensky odpovědně chovaly, protože jinak mohou přicházet o své investory. Odpovědné chování firem přitom musí směřovat jak ven, tak i směrem dovnitř firmy. Mezi dnešní trendy v této oblasti se přitom řadí vytváření sdílených hodnot, zvýšená péče o zaměstnance, zapojování se do okolí firmy, již zmíněné etické investování a zejména pak jde o slaďování pracovního a osobního života, což je oblast work-life balance. Přesto je určitým hitem dnešní doby oblast ekologie.

V rámci investování je pak možné se setkat také se společensky odpovědnými indexy. Jedná se například o označení MSCI World nebo o indexy FTSE. Dokonce je možné sestavovat své investiční portfolio i na těchto základech. Etika by ve světě investic měla určitě zastávat značnou roli a to proto, aby firmy usilovaly stát se společensky zodpovědnými a tomu přizpůsobovaly své chování.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací