15.3.2019

Někteří jedinci žijící v České republice jsou přesvědčeni, že v případě fungování České republiky nelze hovořit o demokracii. Ovšem obyvatelé to vidí jinak a dle posledních průzkumů se ukazuje, že s fungováním České republiky jako demokracie je spokojeno nejvíce Čechů v posledních 16 letech.

 

S tím, jak Česká republika funguje jako demokracie, je spokojeno více než dvě třetiny Čechů. A to je nejvíce v posledních 16-ti letech. Informaci ukázal únorový průzkum, provedený Centrem pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Z výzkumu současně vyplynulo, že lidé chápou demokracii jako lepší způsob než jakékoliv jiné vedení či jiný způsob vlády. Pouze 20 % Čechů by preferovala autoritativní způsob organizování společnosti. Jde však zejména o občany vyznávající komunismus.

 

Spokojenost s fungováním demokracie v Českém státu vyjádřilo v roce 2019 přesně 67 % respondentů. V roce 2018 se ke stejné otázce postavilo pozitivně pouze 60 % dotázaných, a proto lze hovořit o značném zlepšení. Zlepšení vnímání demokracie se lepší však už od roku 2014. Průzkumy na téma demokracie a ČR jsou společností Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR prováděny již od roku 2004. Nyní však bylo dosaženo vrcholných výsledků.

 

Spokojení jsou především lidé s kvalitní životní úrovní, či lidé, kteří se v rámci politiky hlásí spíše k pravici. Spokojenost vyjadřují však také vyznavači ČSSD. Naopak nespokojení s fungováním demokracie jsou zejména lidé nad 60 let, lidé s nižším vzděláním či Voliči KSČM. Nespokojenost však dávají najevo také lidé, jejichž úroveň domácnosti není úplně dobrá, a tak vlastně nejsou spokojeni.

 

Lidé současně uznávají, že demokracie je nejlepší způsob vlády. O tom jsou přesvědčeny téměř tři pětiny respondentů provedeného výzkumu. Pouze pětina lidí si myslí, že autoritativní způsob vlády může být lepším a další pětina je přesvědčena, že je to v rámci České republiky docela jedno.

 

 

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací