6.3.2019

Ideální akcie snad neexistuje, to ví každý investor. Nikdy nelze dosáhnout toho, aby byl výnos co nejvyšší a současně bylo riziko minimální a byla možné peníze téměř ihned z vložené investice získat zpět. Současně jsou veškeré investice ovlivněny velikostí volatility. A dokonce i tu je třeba brát v úvahu při každém investičním rozhodování.

 

Volatilita jednotlivých akcií je pravidelně ovlivňována vlivy, které působí zevnitř i zvenčí. Vnitřními vlivy se rozumí například kvalita managementu, hospodaření společnosti či je dána přímo oborem podnikání nebo nastaveným plánem společnosti. Pokud chce investor tyto vlivy eliminovat, pak by měl co nejvíce diverzifikovat své portfolio. Zejména si pořídit více akciových titulů a nebýt tak závislý na jednom rozhodnutí nebo budoucnosti pouze jedné organizace.

 

Za vnější faktory lze považovat hospodářský cyklus nebo přímo globální politiku či regulaci. V takovém případě se diverzifikuje mnohem hůře, ovšem i zde je diverzifikace potřebná. Dle odborníků je v takové chvíli třeba se vyvarovat některým investicím, kde kterým se mohou pojit války či jiné problémy. Je doporučováno investovat do prostředí, kde je možné vidět růstový potenciál. Ovšem takový výběr je velice náročný.

 

Volatilitu je tedy možné chápat jako pravděpodobnost, že se cena, výnos, zisk nebo jiná veličina bude v čase měnit. Jde o určitou odchylku, která působí v čase. Má vliv nejenom na cenu akcií, ale také na cenu opcí. Vždy platí, že čím je volatilita vyšší, tím se může cena pohybovat ještě méně předvídatelně. Volatilitu lze dělit na volatilitu historickou, která vychází z minulých údajů, ale také volatilitu implikovanou, která se v daném okamžiku rovná očekávané budoucí volatilitě. Tento aspekt by měl investor vnímat stejně tak jako celé působení magického trojúhelníku.

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací