27.7.2020

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 14f zákona o podnikání na kapitálovém trhu za 2. čtvrt. roku 2020. Na základě obdržených statistických údajů od jednotlivých akreditovaných osob k odborným zkouškám dle § 14f zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), bylo za 2. čtvrt. roku 2020 vydáno celkem 1 623 zk. testů, jejichž celková úspěšnost činila 55,45 %.

Ve srovnání s minulým čtvrt. došlo u celkového počtu vydaných zk. testů k více než 54% poklesu.
Typ zkoušky                        Období            Vydáno     Úspěšný         Úspěšnost
Všechny typy zkoušek 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 1 623 testů 900 testů 55,45 %

Uchazeči měli v 2. čtvrt. t. r. tradičně větší zájem o složení zkoušky pro I. skupinu odbornosti1 (vydáno 1 412 zk. testů) než o složení zkoušky pro II. skupinu odbornosti2 (vydáno 211 zk. testů).
Vyšší úspěšnost byla opět i v tomto čtvrt. zaznamenána u zkoušek pro II. skupinu odbornosti (63,98 % oproti 54,18 %).

Typ zkoušky                 Období                Vydáno          Úspěšný     Úspěšnost
I. skupina odbornosti 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 1 412 testů 765 testů 54,18 %
II. skupina odbornosti 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020 211 testů 135 testů 63,98 %

1 Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT
2 Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací