16.3.2018

Jak to v současné době vypadá, virtuálním měnám postupně odzvonilo. Důvodem je především skutečnost, že bylo podáno varování na veškeré kryptoměny. Samozřejmě může být tato skutečnost novým začátkem těchto zcela kontroverzních měn a v žádném případě bychom je neměli ihned odepisovat. Investoři však ví, že není dobré do nich vkládat veškeré naděje a mít je pouze jako součást investičního portfolia.

Zcela konkrétní varování před kryptoměnami podaly orgány jako je Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) nebo EIOPA. Varování je určeno zejména spotřebitelům. Varování vyplývá především z vysokých rizik, které se k nákupu či držení virtuálních měn vážou.

Hlavní problém přitom orgány vidí v tom, že virtuální měny jsou pouhým digitálním znázorněním hodnoty, která nemá statut měny ani žádných peněz a současně ji žádný z orgánů nezaručuje. Zároveň není možné je opřít o žádné hmotné aktivum, a tudíž jejich riziko značně roste. K dalším negativním projevům se připojuje fakt, že nejsou regulovány žádnými předpisy Evropské unie a pro spotřebitele je tedy ochrana velice nízká, dalo by se dokonce říci, že žádná ochrana pro spotřebitele neexistuje.

Varování bylo ze strany Evropských orgánů vydáno proto, že počet spotřebitelů, kupujících virtuální měnu stále roste, a to v očekávání v další růst virtuální měny. To však není ničím opodstatněno, a kromě toho je na místě značné riziko ztráty investic.

Riziko je zvýšeno tím, že v poslední době jsou kryptoměny značně volatilní a denní výkyvy cen jsou zcela běžné. Výjimkou nejsou ani rapidní růsty a propady, které se blíží až 70 % na velice krátké období.

Za hlavní rizikové faktory kryptoměn je proto možné považovat:

Značnou volatilitu, spojenou s rizikem vzniku spekulativních bublin. Právě spekulativní bubliny mohou být pro investory značně ztrátové.

Dalším problémem je neexistence ochrany spotřebitelů, velice nízká transparentnost, nedostatek potřebných informací, a především lze vidět jako hlavní negativum nedostatek možností ukončení učiněné investice. Stále není dostatek míst, kde a kdykoliv lze investici ukončit a transakci uzavřít.

 

 

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací