28.2.2019

Okurkovou sezónu léta 2018 rozvířil článek publikovaný 21. července ve známém americkém ekonomickém časopise Forbes, proslulém také tím, že právě číslem Forbesu s vlastním portrétem na obálce chtěl údajně americký prezident Donald Trump naplácat na holou od pornoherečky Stormy Daniels. Tentokrát šlo ale o článek ekonoma Panose Mourdoukoutase s názvem Amazon by měl nahradit místní knihovny a ušetřit tak peníze daňových poplatníků.

Bez uvedení jakýchkoli podkladů, dat či statistik, které by jeho závěry podporovaly, považuje autor veřejné knihovny za zcela překonané instituce. Uvádí, že v době, kdy kromě tištěných dokumentů nic moc jiného ke čtení nebylo, poskytovaly místní knihovny občanům žijícím v jejich blízkosti knihy a časopisy a také místo, kde si je mohli číst nebo s nimi pracovat, a přátelští knihovníci byli vždy na blízku připraveni pomoct. Taky se v knihovnách konaly kulturní akce, ale ty se mohou konat leckde. Časem knihovny své služby trochu aktualizovaly, tj. rozšířily je o půjčování filmů a bezplatné poskytování přístupu k internetu.

 

Tím ale autorova obeznámenost se službami knihoven končí, protože současnost lapidárně shrnuje: Tyto služby sice poskytují moderní veřejné knihovny stále, ale už zdaleka nemají takovou hodnotu, jakou mívaly dříve. A důvody pro to jsou podle autora očividné: knihovny jsou nahrazovány „třetími místy“ – například kavárnami Starbucks, které poskytují lidem pohodlná místa na čtení, wi-fi připojení, místo pro setkávání s přáteli a v neposlední řadě skvělé nápoje. Proto prý dnes „někteří lidé“ už víc používají svou věrnostní kartičku Starbucks než průkazku do knihovny. Online televize a streamovací videoslužby jako Netflix a Amazon Prime nabízejí bohatý video obsah komukoli a za dostupnou cenu, proto třeba už úplně zanikly videopůjčovny. A na vzestupu jsou „digitální technologie“, které z papírových knih udělaly v podstatě už jen sběratelské předměty a z jejich půjčování v knihovnách přežitou službu.

Tady bych rád vyvrátil stereotyp, že knihovny a knihovníci dbají hlavně o knihy. Není tomu tak, věnují se především lidem.4 A s ekonomickým expertem tak úplně nesouhlasí ani spisovatel Neil Gaiman ve své nejnovější motivační knížce o důležitosti čtení, snění a knihoven Na umění záleží, protože vaše představivost může změnit svět5Na rozdíl od elektronických knih jsou tištěné knihy pevné, je těžké je zničit, jsou vaněodolné, poháněné jen solární energií a jsou příjemné na dotek; v tom, jak být knihou, jsou prostě nejlepší a místo se pro ně vždycky najde.6

Podle již zmiňovaného P. Mourdoukoutase naštěstí právě vstupuje na scénu řetězec knihkupectví Amazon Books, který masám snadno a levně zpřístupňuje jak fyzické, tak digitální kopie knih. Cílem tohoto řetězce je nahradit místní knihkupectví, protože oproti nim poskytuje bohatý digitální obsah a vaří tam kávu. V podstatě se jedná o dokonalou kombinaci veřejné knihovny a Starbucks.7 Amazon tedy poskytuje lepší službu než knihovna, a navíc není placený z peněz daňových poplatníků. Proto by měl nahradit i místní knihovny, daňovým poplatníkům by tak ušetřil peníze a zároveň zvýšil hodnotu vlastních akcií. (Autor přitom ponechává stranou problematiku toho, že firmy jako Amazon, Google nebo Apple v podstatě žádné daně neplatí, protože využívají daňových výhod, které plynou z jejich velikosti a vlivu, a stejně tak se nevěnuje ani otázce, co bude mít běžný občan z toho, že se jeho daně využijí jinak než na financování knihoven, zatímco on bude za obdobné služby platit firmě nejbohatšího člověka planety.)

Článek prakticky okamžitě sklidil drtivou vlnu kritiky, a to zejména na Twitteru, a nejen od knihovníků, ale také od uživatelů knihoven, příznivců čtení a těch, komu na místních komunitách záleží. Tyto příspěvky jsou na jednu stranu kritickou reakcí na autorův článek, ale mnohé jsou i oslavou knihoven a poctou (nejen) americkým místním knihovnám, jejich službám a samozřejmě knihovníkům.8 Forbes na kritiku nejprve reagoval doplněním článku o tři odstavce, v nichž konstatuje, že průzkumy zatím tedy nenaznačují, že by služby knihoven a jejich návštěvnost nějak zvlášť klesaly, ale při troše snahy by se některá dílčí data jako mírný pokles interpretovat dala. K potvrzení klesajícího významu knihoven by prý bylo třeba více dat a studií, nicméně cíl zvyšovat cenu akcií Amazonu je nesporný. Tento dodatek vyznění článku příliš nevylepšil a po dvou dnech od vydání ho Forbes raději stáhl a omluvil se s tím, že téma tak úplně nespadalo do autorovy odborné specializace.

 

Kritici článku samozřejmě vytýkají to, že zrušení knihoven by mělo největší dopad na nejzranitelnější sociální skupiny. Většina služeb knihoven, které jsou z principu zdarma, má největší přínos právě pro ty, kteří by si je jinak nemohli dovolit, tedy maminky s dětmi, studenty, nezaměstnané, přistěhovalce či starší lidi. Další důvody, myslím, snad ani není třeba uvádět. Ty nejzajímavější si může čtenář přečíst v citované literatuře. Důležité je, že v knihovně jsou upřímně vítáni všichni bez rozdílu, a to i když si nepřišli nic koupit. A takových veřejných míst už dnes mnoho není. Claire Evansová ve tříminutovém videu losangeleské veřejné knihovny hezky shrnuje důvody, proč by svou knihu o ženách, které se podílely na vývoji internetu9, nemohla napsat v jakémkoli knihkupectví, ale pouze s pomocí knihovny: První průkopníci internetu se snažili vytvořit infrastrukturu pro sdílení informací a budování komunit. A totéž můžeme zcela jistě říct i o knihovnách. Pro knihovnickou práci je typická spolehlivost, práce s informacemi a služby orientované na lidi, zároveň je tato práce většinou neviditelná, vůbec ne oslnivá, přitom je ale extrémně důležitá. A je třeba si jí vážit.10

Sám Mourdoukoutas reagoval na kritiku tvrzením, že knihovny zdaleka nejsou zdarma a že jeho osobně jen za minulý rok stály 495 dolarů. Ovšem určit, kolik by každý občan USA zrušením knihoven ušetřil na daních, není zdaleka tak jednoduché.11 A kromě těch, kdo rádi finančně podporují Amazon, existují také lidé, kteří za smysluplnou investici považují peníze vložené právě do knihoven. Například studie přínosu knihoven v Texasu prokazuje, že každý dolar vynaložený na financování knihoven znamená přínos 4,64 dolaru do státní ekonomiky.12 Podle spisovatelky Kashany Cauley nám chtěl autor spíše říci, že nechce, „aby chudí a dělnická třída četli knihy“.13 Protože udržovat své odpůrce negramotné a nevzdělané je účinným nástrojem mocných, jak si svou pozici udržet. Ostatně úplně zrušit federální podporu knihoven se v návrhu rozpočtu na rok 2019 snažil i Donald Trump. Naštěstí neúspěšně. Zrušením knihoven bychom se totiž taky mohli šeredně přepočítat… Na podporu knihoven se naopak staví vycházející hvězda americké politiky Alexandria Ocasio-Cortezová, kterou konzervativní politici považují za nebezpečnou socialistku. Jestli si myslíte, že se Republikáni bojí mojí politiky teď, tak počkejte, až se dozvědí o veřejných knihovnách.14 Každá veřejná knihovna je v podstatě realizací těch nejradikálnějších levicových principů!

 

Kdysi jsem milovala knihovny pro možnost úniku, kterou mi poskytovaly – všechny ty knihy, všechny ty životy, které jen čekají, až se do nich ponořím. Teď je miluju jako útočiště, které mi poskytují k práci – ten klid a prostor, jen se pustit do práce. A to je na knihovnách právě to skvělé. Pro každého znamenají něco jiného: místo, kde si zkontrolujete email, kde si přečtete dnešní noviny nebo kam si zajdete s dětmi přečíst pohádku. Stejně jako se mění naše potřeby, mění se s námi i knihovny – jako naše vlastní Komnata nejvyšší potřeby. A na to přeci nikdo nemůže jen tak pověsit cenovku, nebo ano?

Melody Schreiberová15

 

Rozhodně se proti snížení finanční podpory knihovnám ve svém domovském jihoanglickém Bristolu postavil Banksy, politický aktivista a nejznámější streetartový umělec současnosti. V červnu 2018 městská rada Bristolu oznámila, že budoucnost 17 z 27 poboček městské knihovny je velmi nejistá kvůli nutným škrtům v městském rozpočtu. Banksy, jehož totožnost není veřejně známa a vystupuje pouze anonymně, nabídl starostovi Bristolu pomocnou ruku a místním knihovnám nabídl finanční a organizační podporu, aby nebyl jejich provoz tak radikálně ohrožen. Na podporu bristolských knihoven vzniklo několik veřejných petic a podpořil je i herec Tony Robinson, který je hlavní tváří britského projektu na podporu čtenářství a gramotnosti Read for Good16. Město nakonec odmítlo Banksyho finanční podporu jako krátkodobé a nesystémové řešení a samo vyčlenilo dostatek peněz na to, aby nemuselo zavřít ani jedinou pobočku. Na provozu bristolských knihoven, modernizaci jejich služeb a zefektivnění jejich řízení by se do budoucna měli aktivně podílet místní komunity, organizace i aktivní jednotlivci. Ne s podporou Banksyho, ale především se zájmem a podporou místních obyvatel mohou knihovny přežít a poskytovat takové služby, jaké budou jejich bezprostřednímu okolí přínosem.

 

Knihovny jsou důležitou bránou do budoucnosti. A je opravdu smutné, že se po celém světě musíme dívat na to, jak místní úřady hbitě využijí každou možnost zavřít knihovnu proto, aby ušetřily peníze, aniž by si přitom uvědomovaly, že tím ochuzují naši budoucnost. Zavírají tak totiž brány, které by měly zůstat otevřené.

Neil Gaiman17

 

Velmi přesně popisuje současnou situaci americký sociolog Eric Klinenberg z New York University, který se knihovnám věnuje ve své nejnovější knize Paláce pro lidi: jak může sociální infrastruktura pomoci v boji s nerovností, polarizací společnosti a úpadkem občanského života.18 Se spisovatelem Gaimanem se shoduje v tom, že odpovědné úřady a státní orgány považují knihovny kvůli digitalizaci za přežité, a odmítají je proto financovat. Klinenberg ale dokládá, že knihovny jsou dnes naopak přetížené. Počty výpůjček sice stagnují, ale návštěvnost knihoven neklesá a lidé je využívají tolika různými způsoby, že je velmi těžké všechny uspokojit, obzvlášť pak se stále se snižujícím rozpočtem. Ve veřejných průzkumech považuje 90 % Američanů veřejné knihovny za důležité a průběžně klesá důvěra ve všechny ostatní významné instituce (vláda, církev, banky, korporace) s výjimkou armády, rychlé zdravotnické pomoci a také knihoven. Proč tedy knihovny omezovat právě teď? Podle Klinenberga je tomu proto, že jen velmi málo vlivných lidí si uvědomuje roli knihoven, kterou hrají v utváření moderní společnosti, a taky proto, že bytostné poslání knihoven poskytovat lidem bezplatný a otevřený přístup k našemu společnému kulturnímu dědictví není zrovna v souladu s tržní ekonomikou, která současné společnosti dominuje.

Knihovny patří mezi místa, která Klinenberg označuje pojmem sociální infrastruktura, tedy místa, která formují to, jak spolu lidé ve společnosti interagují. Knihovny jsou důležitým místem v životě starších lidí, mládeže, rodičů a dětí, přistěhovalců (kvůli výuce jazyka), lidí osamělých či chudých a lidí bez domova. Tito lidé mohou jít samozřejmě i do Starbucksu nebo McDonaldu, ale prostředí a poskytované služby kavárny nebo rychlého občerstvení s knihovnami prostě nemůžeme srovnávat. V mnoha městech je knihovna nejdůležitějším místem, kde se svými vrstevníky tráví čas jak mladí, tak staří, protože knihovny jsou otevřené, bezplatné a knihovníci vítají každého návštěvníka a snaží se mu svými službami co nejvíce přizpůsobit. Autor strávil etnografickým výzkumem newyorských knihoven celý rok a sám uvádí, že prakticky každá návštěva knihovny mu byla důkazem jejich důležitosti. Knihovny ztělesňují něco, co je potřeba bránit: totiž instituce, které – i v dnešní době atomizace, polarizace a zvyšování nerovnosti ve společnosti – slouží jako základní kameny občanské společnosti. Máme-li vůbec ještě šanci změnit naši společnost k lepšímu, sociální infrastruktura, jako jsou knihovny, je přesně to, co k tomu potřebujeme.19

 

1 Viz Without libraries what have we? We have no pas... - Ray Bradbury quotes fridge magnet, Black [online]. Amazon [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.amazon.com/Without-libraries-what-have-pas/dp/B01M7TBRTW.

2 Jestli tomu tak bylo, nebo to byl ve skutečnosti jiný časopis, detailněji analyzuje sám Forbes: PETERSON-WITHORN, Chase. Why Stormy Daniels probably didn't spank Trump with a Forbes magazine [online]. Forbes, 29. 3. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2018/03/29/why-stormy-daniels-probably-didnt-spank-trump-with-a-forbes-magazine/#40e6f8ba68d4.

3 Článek byl z webu Forbesu velmi brzy stažen a už není dostupný, původní citace by byla: MOURDOUKOUTAS, Panos. Amazon should replace local libraries to save taxpayers money [online]. Forbes, 21. 7. 2018. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2018/07/21/amazon-should-replace-local-libraries-to-save-taxpayers-money/. Článek je dnes naštěstí dostupný díky různým službám, které web průběžně archivují, jako např. Archive.today: http://archive.today/mPceN [cit. 2018-10-26].

4 Podle HEEMSTRA, Patrick. People always think we librarians work for books. But we work for people. [online]. Twitter, 1. 11. 2018 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: https://twitter.com/patrick23dingen/status/1057902522722062337.

5 Viz GAIMAN, Neil a Chris RIDDELL. Art matters: Because your imagination can change the world. London: Headline, 2018. 112 s.

6 GAIMAN, Neil a Chris RIDDELL. Why our future depends on libraries, reading and daydreaming [online]. The Guardian, 6. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/gallery/2018/sep/ 06/neil-gaiman-and-chris-riddell-on-why-we-need-libraries-an-essay-in-pictures. (Z anglického originálu volně přeložil JK)

7 Pokud byste se chtěli stát knihkupcem v síti Amazon Books, podívejte se na motivační video (i když rozdíl mezi Amazon Books a běžným knihkupectvím v něm není nijak patrný): Amazon Books [online]. YouTube, 19. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://youtu.be/DLBxC8uGPu4.  

8 Nejzajímavější reakce shrnují ve svých článcích např. Gilmer, Gorthaus, Lyons nebo McKay.

9 Viz EVANS, Claire L. Broad Band: The untold story of the women who made the Internet. New York: Portfolio, 2018. 288 s.

10 Author Claire L. Evans: I couldn't have written the book without the library [online]. YouTube, 20. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://youtu.be/Fz-EvBY-u18. (Z anglického originálu přeložil JK.)

11 Mimo jiné i proto, že americké knihovny jsou financované částečně na federální úrovni a především pak na úrovni státní a místní.

12 Viz LYONS, Kate. 'Twaddle': librarians respond to suggestion Amazon should replace libraries [online]. The Guardian, 23. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2018/jul/23/
twaddle-librarians-respond-to-suggestion-amazon-should-replace-libraries.

13 HA, Thu-Huong. Forbes deleted a deeply misinformed op-ed arguing Amazon should replace libraries [online]. Quartz, 23. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://qz.com/1334123/forbes-deleted-an-op-ed-arguing-that-amazon-should-replace-libraries/. (Z anglického originálu přeložil JK.)

14 Podle SAMPATHKUMAR, Mythili. Alexandria Ocasio-Cortez taunts Republicans for being 'terrified' of her progressive policies [online]. The Independent, 6. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/alexandria-ocasio-cortez-gop-republicans-libraries-policies-new-york-trump-twitter-a8434966.html.

15 SCHREIBER, Melody. An ode to libraries, the original co-working spaces [online]. Book Riot, 26. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://bookriot.com/2018/07/26/libraries-as-coworking-spaces. (Z anglického originálu volně přeložil JK.)

16 Read for Good [online]. [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://readforgood.org/.

17 GAIMAN, Neil. Why our future depends on libraries, reading and daydreaming: A lecture explaining why using our imaginations, and providing for others to use theirs, is an obligation for all citizens [online]. The Guardian, 15. 10. 2013 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-libraries-reading-daydreaming. (Z anglického originálu přeložil JK.)

18 Viz KLINENBERG, Eric. Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. New York: Crown, 2018. 288 s. Dva upravené příspěvky z knihy vyšly online, viz KLINENBERG, Eric. To restore civil society, start with the library [online]. The New York Times, 8. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/09/08/opinion/sunday/civil-society-library.html. a KLINENBERG, Eric. Palaces for the people: Why libraries are more than just books [online]. The Guardian, 24. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/cities/2018/sep/24/
palaces-for-the-people-at-the-library-everyone-is-welcome.

19 KLINENBERG, Eric. To restore civil society, start with the library [online]. The New York Times, 8. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/09/08/opinion/sunday/civil-society-library.html.
(Z anglického originálu přeložil JK.)

 

Úplný seznam literatury:

ALBANESE, Andrew. Trump renews bid to eliminate library funding, NEA, and NEH [online]. Publishers Weekly, 12. 2. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/76047-trump-renews-bid-to-eliminate-library-funding-nea-and-neh.html

Author Claire L. Evans: I couldn't have written the book without the library [online]. YouTube, 20. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://youtu.be/Fz-EvBY-u18.

BOWMAN, Verity – Caroline DAVIES. Banksy offers to help save Bristol's under-threat libraries, Artist comes forward to assist council after news that 17 of city’s libraries risk closure [online]. The Guardian, 4. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/04/banksy-offers-to-help-save-bristols-under-threat-libraries.

GAIMAN, Neil. Why our future depends on libraries, reading and daydreaming: A lecture explaining why using our imaginations, and providing for others to use theirs, is an obligation for all citizens [online]. The Guardian, 15. 10. 2013 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-libraries-reading-daydreaming.

GAIMAN, Neil – Chris RIDDELL. Why our future depends on libraries, reading and daydreaming [online]. The Guardian, 6. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/gallery/2018/sep/06/neil-gaiman-and-chris-riddell-on-why-we-need-libraries-an-essay-in-pictures.

GILMER, Marcus. Flabbergasted Twitter trashes Forbes story that suggests replacing libraries with Amazon [online]. Mashable, 22. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://mashable.com/2018/07/22/forbes-library-amazon/?europe=true#Xn0jGX._Sqq0.

GROTHAUS, Michael. Forbes suggested Amazon should replace libraries, and people aren’t having it [online]. Fast Company, 23. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.fastcompany.com/90206403/forbes-suggested-amazon-should-replace-libraries-and-people-arent-having-it.

HA, Thu-Huong. Forbes deleted a deeply misinformed op-ed arguing Amazon should replace libraries [online]. Quartz, 23. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://qz.com/1334123/forbes-deleted-an-op-ed-arguing-that-amazon-should-replace-libraries/.

HEEMSTRA, Patrick. People always think we librarians work for books. But we work for people [online]. Twitter, 1. 11. 2018 [cit. 2018-11-11]. Dostupné z: https://twitter.com/patrick23dingen/status/1057902522722062337.

KLINENBERG, Eric. Palaces for the people: Why libraries are more than just books [online]. The Guardian, 24. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/cities/2018/sep/24/palaces-for-the-people-at-the-library-everyone-is-welcome.

KLINENBERG, Eric. To restore civil society, start with the library [online]. The New York Times, 8. 9. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/09/08/opinion/sunday/civil-society-library.html.

KROMER, Kathi. White House budget proposal continues to miscalculate the value of libraries [online]. District Dispatch, ALA, 12. 2. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.districtdispatch.org/2018/02/white-house-budget-proposal-continues-to-miscalculate/.

 LYONS, Kate. 'Twaddle': librarians respond to suggestion Amazon should replace libraries [online]. The Guardian, 23. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2018/jul/23/twaddle-librarians-respond-to-suggestion-amazon-should-replace-libraries.

MCKAY, Tom. Behold this disastrously bad op-ed calling for Amazon to replace libraries [online]. Gizmodo, 22. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://gizmodo.com/behold-this-disastrously-bad-op-ed-calling-for-amazon-t-1827789820.

MOURDOUKOUTAS, Panos. Amazon should replace local libraries to save taxpayers money [online]. Forbes, 21. 7. 2018. Původně dostupné z: https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2018/07/21/amazon-should-replace-local-libraries-to-save-taxpayers-money/. Dodatečně upravená verze dostupná z (Archive.today): http://archive.today/mPceN [cit. 2018-10-26].

SCHREIBER, Melody. An Ode to libraries, the original co-working spaces [online]. Book Riot, 26. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://bookriot.com/2018/07/26/libraries-as-coworking-spaces.

PETERSON-WITHORN, Chase. Why Stormy Daniels probably didn't spank Trump with a Forbes magazine [online]. Forbes, 29. 3. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2018/03/29/why-stormy-daniels-probably-didnt-spank-trump-with-a-forbes-magazine/#40e6f8ba68d4.

SAMPATHKUMAR, Mythili. Alexandria Ocasio-Cortez taunts Republicans for being 'terrified' of her progressive policies [online]. The Independent, 6. 7. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/alexandria-ocasio-cortez-gop-republicans-libraries-policies-new-york-trump-twitter-a8434966.html.

SHUKLA, Nikesh. Libraries change lives, They should be protected at all costs [online]. The Guardian, 5. 8. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/aug/05/why-libraries-are-about-so-much-more-than-books.

Autor: Jan Kamenický, časopis Čtenář 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací