29.3.2018

Každé investování je rizikové, s tím vstupuje do transakcí každý investor. Jsou však situace, kdy dokáže být investice natolik riziková, že musí dokonce reagovat i jednotlivé evropské orgány. Ukázkou takových transakcí je nedávné varování před kryptoměnami nebo současný zákaz a omezení binárních opcí a rozdílových smluv.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) dne 27. března roku 2018 rozhodl o opatřeních, které se týkají poskytování rozdílových smluv a binárních opcí.

Konkrétně je ustanoveno nařízení, který zakazuje uvádět na trh, distribuovat či prodávat binární opce retailovým investorům a toto nařízení bude platit po dobu tří měsíců, poté bude zhodnoceno, zdali je třeba období opět prodloužit.

V případě rozdílových smluv bylo vydáno omezení uvádění na trh, omezení v případě distribuce i v případě prodeje těchto smluv retailovým investorům. Omezení se týká zejména pákového efektu, ochrany před záporným zůstatkem nebo pravidel uzavření při určité marži na základě účtu.

Hlavní motivací orgánu ESMA je přitom ochrana spotřebitele před finančními nástroji, které se vyznačují zejména jejich složitostí, nedostatečnou transparentností, vysokým pákovým efektem nebo třeba střetem zájmů mezi poskytovateli produktů a jejich klienty.

Ačkoliv se evropské orgány snaží investory chránit, je pravdou, že každý investor by měl mít před začátkem investování dostatek vlastních vědomostí a zkušeností, jak investovat. Pravdou totiž zůstává, že i přes veškerou snahu různých institucí, lze rizika eliminovat pouze vhodným konáním každého investora, který sám musí vědět, jak rizika eliminovat a diverzifikovat.

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací