29.1.2018

Nařízení Evropské unie každodenně proniká do života mnoha obchodníků s cennými papíry, zprostředkovatelských institucí a zejména do světa individuálních makléřů. Proto je třeba se seznámit nejenom s celým platným a účinným výkladem tohoto zcela nového nařízení, ale také s výkladem jednotlivých pojmů.

Zákazník

nařízení Evropské unie ustanovuje pojem zákazník jako osobu, které je poskytována investiční služba.

Obchodování na vlastní účet

jedná se o obchodování, kdy je využíváno vlastního majetku, který vede k uzavření obchodu.

Investiční poradenství

jedná se o podání individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem. Hlavní je přitom to, že není brán zřetel na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo zákazníka potencionálního.

Majetek zákazníka

tím se rozumí peněžní prostředky a investiční nástroje, které patří zákazníkovi a obchodník s cennými papíry je má ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby danému zákazníkovi. Za majetek zákazníka nelze považovat vklady dle zákona upravujícího činnost bank.

Složený produkt

tím se rozumí soubor služeb nebo produktů, které je možné alespoň částečně sjednat samostatně nebo jsou nabízeny současně.

Přímý elektronický přístup

jde o opatření, díky kterému účastník obchodního systému umožňuje jiné osobě použít jeho obchodních identifikačních údajů k elektronickému předání pokynů, které přímo souvisejí s investičním nástrojem. Přitom se může jednat o přístup přímý nebo přístup sponzorovaný.

Evropský obchodník s cennými papíry

je jím obchodník s cennými papíry či jiná obdobná osoba ze zahraničí, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování alespoň jedné hlavní investiční služby.

Obchodní systém

takovým systémem se rozumí evropský regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.

Tvůrce trhu

za tvůrce trhu je považována osoba, která trvale působí na finančních trzích jako osoba, která je ochotná obchodovat na vlastní účet formou nákupu a prodeje investičních nástrojů. Tato osoba k obchodování využívá vlastního majetku za jí stanovené ceny.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací