2.1.2019

Otázka nestrannosti je problémem mnoha oblastí a bohužel, jak se ukázalo, také praktického fungování hodnocení ratingových agentur. Jde zejména o oblast politického rozdělení společnosti Spojených států amerických a promítnutí tohoto rozdělení do udělování ratingu jednotlivým společnostem. Přitom by v každém případě měli být tito analytikové naprosto nestranní.

Jak je vidět, nestrannost může být skutečným problémem. Tvrdí to dvě americké ekonomické pracovnice, které tomuto tématu věnovaly dokonce novou studii. Vzali v potaz téměř 450 analytiků, který po patnáct let pracovali pro společnosti jako Standard and Poor's, Moody´s a Fitch. V této souvislosti byl jimi udělen rating více než 1770 společnostem. Nová studia se zabývala otázkou, zdali je rating závislý na politickém postoji vůči prezidentovi. Ačkoliv byl celý výzkum koncipován tak, aby nebyly brány v potaz rušivé faktory, kterými se myslí postoj mezi politickou dané společnosti a výsledky konkrétní společnosti, ukázalo se, že politické postoje jsou rušivým elementem a analytikové tak nemohou uvažovat zcela objektivně.

Výzkum současně ukázal, že objektivita mizí s rostoucím politickým rozdělením společnosti a silou sporů mezi dvěma hlavními politickými stranami. Z toho důvodu je nutné považovat za neskutečně důležitou informaci to, jaký je rating obligací, které vydává firemní sektor. Dochází zde totiž k ovlivnění nákladu kapitálu firem.

Zkreslení mimo jiné ovlivňuje také to, do jaké míry je analytik politicky aktivní. Čím je jeho politická aktivita vyšší, tím menší objektivitu lze očekávat. Současně lze očekávat, že nestrannost mizí s variabilnějším a výraznějším rozdělením společnosti.

Jde o důležitou informaci a je nutné si jako investor uvědomit, že je znatelně ovlivněna nejenom celá ekonomika, ale dokonce i celý akciový trh. Pokud je totiž snížen rating, ať už z objektivního hlediska nebo spíše subjektivního, vždy lze očekávat během velice krátké doby, třeba tří dnů, pokles ceny až o 1, 8 %. Bohužel u opačného působení se tento efekt neprojevuje. Tedy po zvýšení ratingu nelze očekávat tak výrazné zvýšení cen.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací