7.3.2019

Danit příjmy z cenných papírů nemusí být pro fyzické osoby úplně lehké. Proto přicházíme s tímto článkem, kde vám s touto problematikou poradíme. S daněním cenných papírů musí počítat každý investor již na počátku svého konání a plánování. Jinak by se mohly jeho zisky razantně snížit.

V prvé řadě je nutné vědět, že Zákon o daních z příjmů dělí příjmy z vlastnictví cenných papírů zejména akcií, podílových listů a dluhopisů na příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z titulu držby cenných papírů. Je proto potřeba rozlišovat pojmy jako jsou dividendy, tedy podíl na zisku a pak úroky. Zákon stanoví, že příjmy z úplatného převodu cenných papírů, které fyzické osoby nezahrnuly cenné papíry do svého obchodního majetku, uvádějí v dílčím základu daně jako Ostatní příjmy. Ty je možné snížit o prokazatelné výdaje, tedy například pořizovací cenu akcií či jiných cenných listů. Zisk je možné snížit také o případnou ztrátu z prodeje.

Některé příjmy z cenných papír je možné od daně osvobodit. Osvobození nastává v případě, že úhrn u jednoho poplatníka nepřekročí částku 100 tisíc korun v rámci jednoho zdaňovacího období. Pokud je tato úroveň překročena, je nutné zdanit veškeré příjmy, nejenom ty nad tuto hodnotu. Osvobozené od daně jsou také cenné papíry, které prošly časovým testem. To znamená, že osvobozeny jsou daně, u kterých doba mezi nabytím a převodem je delší než tři roky. Osvobození od daně se nikdy nesmí týkat cenných papírů, jež jsou součástí obchodního majetku. A to platí i pro případ, že je splněn časový test.

Dividendy, které jsou vypláceny tuzemskými společnostmi jsou daněny ve výši 15 %. Tuto sazbu sráží i odvádí plátce. Tedy akciová společnost nebo podílový fond. Není nutné dále tuto srážku nikde uvádět a dále srážet. Neuvádí se ani v daňovém přiznání. Stejné srážkové dani podléhají také zahraniční společnosti Stejné srážkové dani podléhá také zdanění úroků z dluhopisů a též je hrazeno plátcem.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací