12.11.2018

Investovat je možné poněkud agresivně, ale také je možné zvolit spíše konzervativní techniky investování. A tou je například investování do kolektivních fondů. Jejich hlavní výhodou je, že riziko se rozloží mezi různé uživatele, a tak jako investoři nepocítíte tak značné ztráty jako investor jednotlivec.

Hlavní výhodou investování v rámci kolektivních fondů je možnost investovat téměř do čehokoliv. Například do nemovitostí akcií, pohledávek, či zdrojů energie. Zajímavé možnosti nabízí také investování do fondů kvalifikovaných investorů.

Hlavní zajímavostí fondů kvalifikovaných investorů je to, že nejsou tolik regulovány legislativní úpravou, bohužel do nich mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři, tedy předem určené osoby.

Naopak do kolektivních fondů mohou investovat i drobní investoři a vždy s menším rizikem. V České republice nejde prozatím o obvyklý způsob investování volných finančních prostředků, ale například v anglosaských zemích jde velice oblíbený, a hlavně rozšířený způsob investování.

Investor, který tímto způsobem investuje, vloží své finanční prostředky do fondu společně s dalšími investory a celý tento majetek pak spravuje odborník v oboru, často zvaný jako správce. Proto lze očekávat profesionální přístup při investování, větší diverzifikaci rizika, také je samozřejmé, že náklady na investování nebudou tak vysoké. A hlavně v současné době je nabízen značný výběr fondů. Pro jednotlivé investory takové investování znamená menší administrativní, finanční i časovou zátěž.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací