22.9.2021

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Za srpen 2021 činila 4,1 %. Většina z nás minimálně poslední desetiletí inflaci neřešila, nebo jen okrajově s ohledem na to, že se inflace pohybovala kolem 2%. Nyní tedy vyrostla na dvojnásobek a to je už důvod se obávat o hodnotu hotovosti na bankovním účtu.

„Sledujeme jednoznačný nárůst zájmu o investice do podílových fondů,“ potvrzuje větší zájem o investice do podílových fondů Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments.

„Zájem o nákup podílových fondů je opravdu velký. V květnu a červnu jsme zaznamenali historicky rekordní nákupy. Čisté prodeje (nákupy po odečtení odkupů) se drží na rekordních úrovních již delší dobu a i letní měsíce byly rekordně dobré,“ dodává mluvčí ČSOB Patrik Madle. Proč zrovna nyní začínají Češi ve velkém investovat?Peněženky totiž obchází „strašák“ jménem inflace. Ta postupně umazává hodnotu úspor na bankovních účtech. Co konkrétně si pod tímto pojmem představit, si můžete vyzkoušet v naší jednoduché infografice.
 
 A právě pro zachování hodnoty naspořených peněz slouží podílové fondy.

 

Co to jsou podílové fondy

 
Nejdříve si ve stručnosti pojďme říct, co to vlastně podílové fondy jsou. Jde o způsob investice prostřednictvím investiční společnosti. Mnoho menších investorů vloží své peníze do jednoho fondu, který pak prostředky investuje efektivněji. Správce fondu si pak za takové investice bere určité poplatky, ale o těch až později.
Prostřednictví podílového fondu pak společnosti nakupují nejčastěji buď cenné papíry, akcie nebo dluhopisy. Podíl ve fondu má každý tak velký, kolik do něj vloží svých prostředků.
„Otevřené podílové fondy od renomovaného správce jsou jedním z nejdostupnějších řešení, jak se pustit do investování. V podílových fondech se o zhodnocení vložených peněz stará tým odborníků, kteří dělají to nejlepší, co umí – bez ohledu na to, kolik prostředků klient do fondu vloží,“ říká analytik České spořitelny Radek Novák.
Investovat do nich může skutečně každý, nezáleží tedy na tom, zda má investor k dispozici dlouho spořené úspory, nebo mu zbývá jen pár stovek navíc měsíčně. Navíc je možné investovat pravidelně, díky čemuž využívá průměrování ceny.
„A ta bývá zpravidla výhodnější než cena jednorázová. Díky pravidelnému investování se také lze vyhnout riziku, že jednorázová investice je učiněna na vrcholu, kdy jsou ceny vysoko a pak hodnota investice klesne,“ dodává Novák.

 

Druhy podílových fondů

Na dělení podílových fondů se můžeme podívat ze dvou pohledů. Jedna strana je investiční strategie, druhá je nástroj, do kterého investujete.

Investiční strategie do podílových fondů

U podílových fondů si můžete zvolit tři způsoby, jak budete investovat. Jde vždy o vyhodnocení investičního risku a potenciálního zisku.

Konzervativní fondy

  • Účelem těchto podílových fondů je hlavně ochránit své peníze před znehodnocením v podobě inflace. Výnosy mívají mezi dvěma a třemi procenty a nejsou prakticky rizikové.

Vyvážené fondy

  • Pokud nechcete jít do příliš velkého rizika, ale ani se s výnosy pohybovat okolo dvou procent, vyhovovat by vám měly vyvážené fondy. Jsou mírně rizikovější než ty konzervativní, nabízí za to až dvojnásobný výnos.

Dynamické fondy

  • Nabízí nejvyšší možné zhodnocení naspořených financí za cenu největšího investičního rizika. Hodnota těchto investic se může často propadat a nedržet tak jako například konzervativní varianta. Dlouhodobě ale mohou tyto fondy nabídnout zhodnocení až na úrovni osmi či devíti procent.
 

Druhy fondů podle aktiv

Druhá varianta, podle které můžeme dělit podílové fondy, je způsob, kterým fond investuje. Tedy jestli nejčastěji nakupuje akcie, dluhopisy nebo cenné papíry.
 
Fondy peněžního trhu
Pokud chcete investovat spíše v krátkodobém horizontu a s nižší mírou rizika, jsou fondy peněžního trhu tou správnou variantou. Jde o konzervativní variantu investování, ve které peníze putují hlavně do krátkodobých dluhopisů.

Dluhopisové fondy
Stejně jako u předchozí varianty jde o konzervativní fondy, které nemají vysoký výnos, ale stabilně drží svou hodnotu. Jsou ideální pro opatrnější investory, kteří na zhodnocení svých peněz úplně nespěchají. Finanční poradci doporučují, aby lidé v těchto fondech spořili alespoň tři roky.
 
Zajištěné fondy
Nesnesete pohled na kolísavou hodnotu vaší investice? Právě pro vás budou ideální zajištěné fondy. Zajištěné fondy garantují vysokou ochranu hodnoty počáteční investice. V závislosti na druzích jednotlivých fondů už při uzavření smlouvy víte, jak moc je vaše počáteční investice jištěná. Často to bývá až sto procent. Peníze zůstávají na bankovních termínovaných účtech, fondech peněžního trhu a v dluhopisech. Neočekávejte tak vysoké zhodnocení. Na druhé straně ale máte prakticky jistotu, že o své původní úspory nepřijdete. 

Smíšené fondy
Smíšené fondy investují do více aktiv (do dluhopisů, akcií i do peněžního trhu). Nespoléhají jen na jeden instrument, jsou tedy diverzifikované. Tato diverzifikace snižuje investiční riziko. Záleží také, jak je fond nastavený. Pokud v rámci smíšeného fondu máte nejvíce akcií, bude celý fond rizikovější a možná také více výnosný.
Pokud naopak chcete investovat spíše konzervativně, vyberte si v rámci smíšeného fondu převážně dluhopisy. Výhodou smíšených fondů je, že pokud jedno z aktiv stagnuje, hodnotu investice ochrání zbylá aktiva. Mezi Čechy jsou co investovaného objemu peněz nejoblíbenější.

Nemovitostní fondy
Jak už sám název napovídá, v těchto fondech lidé investují do bydlení. Správce fondu totiž nakupuje nemovitosti a cenné papíry s nimi spojené. Investice do nemovitostí jsou v Česku oblíbené, proto do těchto fondů míří stále více peněz.
 
Akciové fondy
Pokud chcete jít s investicemi do rizika a láká vás větší zisk, jsou akciové fondy přesně pro vás. Z dlouhodobého hlediska jsou akciové fondy nejvýnosnější, potýkají se ale často s velkou kolísavostí hodnoty. Proto jsou vhodné hlavně pro dlouhodobé investice.
Úspory ve fondech v Česku (v mld. Kč)
Typ fondu Domácí fondy Zahraniční fondy Celkem
Fondy peněžního trhu 0 3,49 3,49
Fondy dluhopisové 102,00 49,06 151,06
Fondy akciové 66,46 73,62 140,08
Fondy smíšené 163,32 67,15 230,47
Fondy strukturované 0,71 20,45 21,16
Fondy nemovitostní 42,55 0,87 43,43
Celkem 375,05 214,65 589,69
Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky; stav k 31. 12. 2020
„Nejvíce je zvýšený zájem o fondy vidět u smíšených a balancovaných strategií, dále u akciových fondů a také u fondů zaměřených na korporátní dluhopisy,“ popisuje současný zájem o podílové fondy Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments.
„Asi největší zájem je o smíšené fondy a pak tematické akciové fondy, kde si vyberete téma, které je vám blízké, například převratné změny a technologie, nedostatek vody, infrastruktura, stárnutí obyvatelstva nebo klimatická změna, a investujete do akcií firem, které v tomto tématu byznysově angažují,“ doplňuje Jan Chlumský z Amundi.
Konzultantská společnost Broker Consulting pak vydává pravidelně svůj index podílových fondů. Společnost od letošního roku nesleduje v této statistice výkonnost smíšených fondů, které nejsou kvůli velmi rozdílné struktuře tolik vypovídající. I přesto je patrné, které fondy jsou z dlouhodobého hlediska nejvýnosnější.
Broker Consulting Index podílových fondů - srpen 2021
Typ fondu YTD od začátku roku 12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců
Fondy peněžního trhu -1,51 % -1,38 % 3,82 % 1,09 %
Fondy dluhopisové -2,51 % -2,29 % 1,69 % -5,39 %
Fondy akciové 11,36 % 23,20 % 26,58 % 48,59 %
Fondy nemovitostní 2,21 % 2,63 % 11,24 % 20,39 %
Fondy komoditní 21,42 % 31,55 % 18,38 % 19,60 %
 

Největší správci aktiv

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) také pravidelně zveřejňuje největší správce svěřených aktiv v Česku (nebo jejich prostřednictvím správce aktiv v zahraničí). Na konci loňského roku dosáhl tento objem výše 1,656 bilionu korun.
Pět největších center správy majetku v České republice uvádíme v následující tabulce:
Stav k 31.12.2020
Finanční skupina Čistý objem aktiv (v mld. Kč)
Generali Investments CEE 352,89
Česká spořitelna 302,64
ČSOB Asset Management 269,70
Amundi Czech Republic 199,55
NN Investment Partners C.R. 134,60
Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky
 

Poplatky

Investice do podílových fondů se neobejdou bez poplatků. A ty se liší prakticky produkt od produktu, a to i v rámci jednoho poskytovatele. Pokud se například rozhodnete diverzifikovat své investice do několika různých podílových fondů u jedné investiční společnosti, je velmi pravděpodobné, že každý fond bude aplikovat jinou poplatkovou politiku.

Druhy poplatků

Jednorázové

  • Vstupní poplatek – Účtuje si ho prakticky každý fond. Jde o poplatek za zprostředkování investice, většinou se pohybuje do pěti procent počáteční investice. Poplatek většinou putuje právě zprostředkovateli, přes kterého nákup podílových listů probíhá.
  • Výstupní poplatek – Některé fondy si účtují také poplatek za zpětné vybrání původní investice z podílového fondu. Výstupní poplatek ale není příliš běžný.

Průběžné

  • Správcovský poplatek – Nejdůležitější poplatek, který jde jako odměna správci fondu. Většinou se pravidelně strhává z objemu investovaného majetku. Jeho výše se zpravidla liší podle druhu fondu.
  • Poplatek za výkonnost – Nenajdete ho u všech fondů, některé si ho ale účtují za dobré výsledky v rámci investování.
  • Další poplatky – Jak už jsme zmiňovali dříve, jednotlivé poplatky se častokrát velmi liší. Důležité je ale sledovat celkovou provozní nákladovost.
  • Provozní náklady fondu – Položka známá také pod zkratkou TER (Total Expense Ratio). Jde o celkové roční náklady na fond.

Na co si dát pozor

Poplatky jsou jednou z klíčových položek celé investice do podílových fondů. Vždy je nutné najít správný poměr mezi poplatky a mezi výkonností fondu. Může se totiž stát, že sice budete platit velmi nízké poplatky, ale zhodnocení investice ani nepokryje inflaci.
Na druhou stranu vyšší poplatky automaticky nezajistí vyšší zhodnocení. Znovu se proto vyplatí obrátit se na zkušeného investičního poradce.
 

Danění příjmů

Jednou z výhod podílových fondů je daňový aspekt. Cenné papíry v rámci fondů generují příjmy, správci fondů ale výnosy z úroků a dividend zpravidla reinvestují. Při běžném investování tak nemusíte daně řešit.
Daňová povinnost přichází až v momentě, kdy se rozhodnete o prodeji podílových listů. Od placení daně jste osvobozeni ve dvou případech. Tím prvním je moment, kdy váš celkový úhrn příjmů z prodeje podílových listů za zdaňovací období nepřekročí 100 tisíc korun.
Druhou variantou je splnění takzvaného časového testu. Pokud uplynou mezi nákupem a prodejem podílových listů minimálně tři roky, je příjem osvobozený od daní. V tomto případě není důležité, jak velký příjem prodejem podílových listů vznikl.
Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete, je nutné příjmy zdanit (uvést v daňovém přiznání). Považují se přitom za vedlejší příjmy, od kterých je možné odečíst prokazatelně vynaložené výdaje. Typicky to jsou například poplatky spojené s nákupem cenných papírů.
V každém případě je vhodné se v otázce daní vždy obrátit na finančního poradce, který se v problematice dobře vyzná. Případné nedoplatky na dani mohou vyjít v budoucnu velmi draho.
Kromě zmíněných fondů existují také například komoditní fondy (jsou rizikovější, většinou na základě cenných papírů navázaných na komodity), devizové fondy (fond se zaměřuje na měny) a další.
 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací