10.6.2020

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v květnu 2020. Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2020 cenová hladina meziročně o 2,9 %. Inflace se oproti dubnu snížila a vrátila se po půl roce do tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v květnu meziročně zvýšily o 3 %.

Květnový meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,3 procentního bodu vyšší, než předpovídala stávající prognóza ČNB. Kladná odchylka cenového vývoje od prognózy souvisela s vyšší než očekávanou jádrovou inflací. Naopak propad cen pohonných hmot odrážející kolaps světových cen ropy byl oproti predikci výraznější. Mírně nižší než očekávané byly také dopady změn nepřímých daní, což souviselo s poněkud pozvolnějším promítáním zvýšené spotřební daně na tabák do cen cigaret. Zvolnění růstu regulovaných cen bylo přitom zhruba v souladu s prognózou. Naplnila se také prognóza pokračujícího rychlého růstu cen potravin, ve kterém se i nadále projevuje vysoká poptávka po potravinách, nedostatek pracovníků v zemědělství v Evropě a omezení mezinárodní dopravy vlivem koronavirové pandemie.

Pozorované zpomalování inflace a návrat inflace do tolerančního pásma cíle je - i s vědomím přetrvávající obrovské nejistoty ohledně ekonomických dopadů koronavirové pandemie - kvalitativně zhruba v souladu s aktuální prognózou ČNB. Pokles inflace odráží především v souhrnu protiinflační dopady koronavirové krize v podmínkách hlubokého propadu domácí ekonomiky. Koncem letošního roku inflace klesne k dvouprocentnímu cíli, neboť citelně oslabené domácí cenové tlaky převáží nad dočasným proinflačním vlivem oslabeného kurzu koruny. Ke snižování inflace přispěje i již pozorovaný značný pokles cen pohonných hmot a též zvolnění růstu regulovaných cen. Dynamika cen potravin naopak letos zůstane vysoká vlivem proinflačního působení faktorů na straně poptávky i nabídky. Pokles inflace bude v letošním i příštím roce brzděn také cenovými dopady změn nepřímých daní. Inflace se tak ve výsledku bude v roce 2021 nacházet poblíž dvouprocentního cíle České národní banky.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací