18.10.2017

Od 3.1.2018 bude účinná nová, již ve Sbírce zákonů publikovaná, vyhláška č. 308/2017 Sb. o podrobnějších úpravě některých pravidel pro poskytování investičních služeb. Tato vyhláška nahradí doposud platnou vyhlášku 303/2010 Sb.

Nová vyhláška v příloze č. 2 obsahuje informace o způsobu a struktuře vedení deníku investičního zprostředkovatele. Nově je sloučena evidence smluv a pokynů, vedle ní zůstává doplňková evidence osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška bude účinná již od 3.1.2018, doporučujeme investičním zprostředkovatelům zahájit kroky na přizpůsobení evidence v jejich informačních systémech již nyní. Vzhledem ke skutečnosti, že investiční zprostředkovatelé již nebudou moci nabízet obchody s akciemi, došlo k celkovému zjednodušení a zpřehlednění evidence.

Investiční zprostředkovatelé, kteří budou poskytovat pouze placené nezávislé poradenství, povedou v evidenci pokynů a smluv jen smlouvy o poradenských službách a evidenci osob (klientů).

Znění vyhlášky naleznete zde.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací