26.3.2018

CFD je zkratka pro finanční derivát. Zkratka CFD znamená Contract for Difference a představuje určitou odvozeninu. Finanční instrument tohoto typu lze nazvat též jako podkladové aktivum, kterým se může stát akcie, komodita, index, měnový pár nebo cokoliv jiného. Cena derivátů je tak závislá na ceně podkladového aktiva. Právě do této ceny se cena derivátů totiž odvíjí.

Přesto jsou za nejvíce známé deriváty považovány CFD, existují také další deriváty, jako jsou forwardy, opce, swapy, futures. CFD lze česky nazvat jako Kontrakty na vyrovnání rozdílů. První derivát tohoto typu byl obchodován kolem roku 1990 a hlavní výhodou bylo, že se jednalo o finanční produkt, který se vyznačoval výhody obchodování s akciemi, ale nebyla třeba potřeba fyzické držby. Došlo tak k eliminaci různých nevýhod.

Další výhodou byla výrazně výhodnější cena oproti klasickým akciím a možnost zaujetí short pozice i bez předchozího vypůjčení akcií. Obchodování s CFD se stávalo čím dál tím více oblíbené a dnes je jedná o skutečně populární finanční nástroj. Nabízí je mnoho různých společností.

Cílem při obchodování s CFD je dosáhnout zisku na základě cenových rozdílů mezi nákupem a prodejem. Je tedy třeba sledovat zejména ceny podkladového finančního instrumentu, přičemž není dále požadováno jeho dodání, což představuje značnou výhodu.

Další výhodou je skutečnost, že CFD neexpirují, přesto se může stát, že pokud nechá investor pozici otevřenou přes noc, mohou mu být naúčtovány určitá penále.

Rizika CFD jsou celkem srovnatelná s jinými investicemi. Vždy hrozí riziko změn ceny nepředpokládaným směrem, riziko provize při delším držení nebo třeba není vyloučenou ani riziko špatného doporučení ze strany některé instituce. Nicméně rizika hrozí vždy a při každém investování. Každý investor by se měl s riziky před každým obchodování nejdříve seznámit, protože hlavné zodpovědnost za otevřený účet nese právě on sám. 

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací