10.2.2019

Investovat do penzijních společností a penzijních fondů se stále jeví jako docela dobrá varianta. I přes mírný pokles v minulém roce jsou jejich dlouhodobé úspěchy ziskové a spoření takového typu se rozhodně může vyplatit. Mnohem více než ponechání peněz na klasickém či spořícím účtu.

Penzijní společnosti a penzijní fondy jsou výbornou variantou pro ukládání volných peněžních prostředků. Zejména jsou využívány pro ukládání peněz, jejich hromadění a následné umisťování do různých investičních nástrojů. Cílem této aktivity je zejména zhodnocení úspor v čase a pozdějšího použití těchto peněz pro využití v seniorském věku těchto investorů.

Tyto fondy rozhodně nejsou určeny pouze profesionálním investorům, ale zejména by měly posloužit každému, kdo se chystá jednou odejít do starobního důchodu. Při výběru vhodné penzijní společnosti je však nutné klást důraz na to, zdali jsou penzijní fondy právním subjektem či nejsou. Pokud totiž nejsou penzijní fondy právním subjektem, musí je obhospodařovat některá penzijní společnost. A ta právním subjektem už být musí. Pak je zcela na ní, jakým způsobem bude s penězi klientů zacházet.

Pokud však naopak penzijní fondy mají statut právního subjektu, pak by se mělo jednat o akciové společnosti a ty vše obhospodařují samy.

Penzijní fondy přitom nemusejí být určeny pouze jako šetřená na stáří, ale mohou mít i mnohé další role. Je řeč například o bezfondovém penzijním zabezpečení, ve kterém jsou peníze vypláceny důchodcům přímo ze státního rozpočtu. V případě fondové penzijní společnosti jsou peníze shromažďované v penzijních fondech a státní pomoc se pak týká pouze daňových úlev či různých dotací. V případě kombinovaných penzijních zabezpečení jde o kombinaci obou předchozích fondů.

Tyto fondy jsou nejčastěji využívány k penzijnímu spoření, tedy spoření na důchod nebo doplňkovému penzijnímu spoření.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací