Nabídka e-knih a testů

On-line testy a skripta

Chcete otestovat své znalosti, nebo se připravit na odborné zkoušky?

  • Objednejte si balíček skripta + on-line testy
  • Získáte odborná skripta
  • Můžete si nanečisto zkoušet testy 

Přístup k on-line testům lze vyřídit za 5 minut ve 3 krocích

1) Objednání a zaplacení - shop eKNIHOVNA.cz ZDE
2) Přihlašovací údaje na eKNIHOVNA.cz a Škola-investora.cz (on-line testy) jsou stejné, přihlášení ZDE
3) Při zaplacení kartou jsou k dispozici ihned testy na Škola-investora.cz, skripta jsou ke stažení na eKNIHOVNA.cz  

Přístupové údaje jsou stejné pro oba weby www.skola-investora.cz, www.eknihovna.cz.

Po přihlášení na www.skola-investora.cz máte ihned na úvodní straně seznam zakoupených testů a odkaz na stažení skript. 
Vyzkoušejte si zkušební test ZDARMA, nebo si objednejte testy ZDE

Seznam testů

TestPočet otázekČasový limitTyp testuSpustit
1. část - rozšiřující otázky - ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ3020 min.Pro registrovanéSpustit test
1. část - základní otázky - FINANČNÍ GRAMOTNOST 3020 min.Pro registrovanéSpustit test
1. část - základní otázky - ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ3020 min.Pro registrovanéSpustit test
1. část- rozšiřující otázky - FINANČNÍ GRAMOTNOST 3020 min.Pro registrovanéSpustit test
2. část - základní otázky - FINANČNÍ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
2. část - základní otázky - KAPITÁLOVÝ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
2. část - základní otázky - OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - rozšiřující otázky - INVESTIČNÍ NÁSTROJE3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - rozšiřující otázky - ZAHRANIČNÍ KAPITÁLOVÝ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - základní otázky - INVESTIČNÍ NÁSTROJE3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - základní otázky - ZAHRANIČNÍ KAPITÁLOVÝ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
4. část - rozšiřující otázky - KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ3020 min.PlacenýSpustit test
4. část - rozšiřující otázky - REGULOVANÉ TRHY A JINÉ TRŽNÍ PLATFORMY3020 min.PlacenýSpustit test
4. část - základní otázky - REGULOVANÉ TRHY A JINÉ TRŽNÍ PLATFORMY3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - rozšiřující otázky - INDEXY3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - rozšiřující otázky - INVESTICE, INVESTIČNÍ STRATEGIE A PORTFOLIO3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - základní otázky - INDEXY3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - základní otázky - INVESTICE, INVESTIČNÍ STRATEGIE A PORTFOLIO3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - rozšiřující otázky - DERIVÁTY3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - rozšiřující otázky - FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - základní otázky - DERIVÁTY3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - základní otázky - FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU3020 min.PlacenýSpustit test
Základní burzovní pojmy 1015 min.Spustit test
Zkušební test520 min.ZDARMASpustit test
ČNB - 1. členění pojištění majetku1212 min.Spustit test
ČNB - 1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.)1212 min.Spustit test
ČNB - 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam1010 min.Spustit test
ČNB - 1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů1111 min.Spustit test
ČNB - 1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel1313 min.Spustit test
ČNB - 1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik99 min.Spustit test
ČNB - 1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam1212 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)1212 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)99 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97)99 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)1010 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou)1111 min.Spustit test
ČNB - 1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů1010 min.Spustit test
ČNB - 10. nároky z pojištění motorových vozidel1313 min.Spustit test
ČNB - 10. pojistné plnění z životního pojištění1212 min.Spustit test
ČNB - 10. pojištění nemoci88 min.Spustit test
ČNB - 10. pojištění úvěru77 min.Spustit test
ČNB - 10. škody na leteckých dopravních prostředcích88 min.Spustit test
ČNB - 11. pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění99 min.Spustit test
ČNB - 11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel1212 min.Spustit test
ČNB - 11. pojištění záruky88 min.Spustit test
ČNB - 11. škody na plavidlech77 min.Spustit test
ČNB - 11. vztah životního a neživotního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování)1010 min.Spustit test
ČNB - 12. asistence1111 min.Spustit test
ČNB - 12. bonus, malus99 min.Spustit test
ČNB - 12. pojištění finančních ztrát88 min.Spustit test
ČNB - 12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek77 min.Spustit test
ČNB - 13. asistence77 min.Spustit test
ČNB - 13. daňové aspekty životního pojištění99 min.Spustit test
ČNB - 13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce77 min.Spustit test
ČNB - 13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby)1313 min.Spustit test
ČNB - 13. zemědělská pojištění88 min.Spustit test
ČNB - 14. havarijní pojištění1111 min.Spustit test
ČNB - 14. nároky z neživotního občanského pojištění1313 min.Spustit test
ČNB - 14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů77 min.Spustit test
ČNB - 14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce77 min.Spustit test
ČNB - 15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů1212 min.Spustit test
ČNB - 15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění1212 min.Spustit test
ČNB - 15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel1111 min.Spustit test
ČNB - 15. soupojištění88 min.Spustit test
ČNB - 16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik1010 min.Spustit test
ČNB - 16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel1111 min.Spustit test
ČNB - 16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů1111 min.Spustit test
ČNB - 16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel1010 min.Spustit test
ČNB - 17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik77 min.Spustit test
ČNB - 18. připojištění úrazu88 min.Spustit test
ČNB - 2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění1212 min.Spustit test
ČNB - 2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka1010 min.Spustit test
ČNB - 2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění1414 min.Spustit test
ČNB - 2. společné znaky pojištění motorových vozidel1010 min.Spustit test
ČNB - 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)1212 min.Spustit test
ČNB - 2. zhodnocení rizika88 min.Spustit test
ČNB - 2.1 pojem dluhopisu1111 min.Spustit test
ČNB - 2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované)88 min.Spustit test
ČNB - 3. definice velkých pojistných rizik99 min.Spustit test
ČNB - 3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení)1919 min.Spustit test
ČNB - 3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění)1212 min.Spustit test
ČNB - 3. společné znaky pojištění majetku1111 min.Spustit test
ČNB - 3. typy výluk77 min.Spustit test
ČNB - 3. základy finanční matematiky88 min.Spustit test
ČNB - 3. základy oceňování majetku1313 min.Spustit test
ČNB - 3.1 pojem akcie1010 min.Spustit test
ČNB - 3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)1010 min.Spustit test
ČNB - 4. Česká kancelář pojistitelů1010 min.Spustit test
ČNB - 4. detailní riziková analýza1212 min.Spustit test
ČNB - 4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé1414 min.Spustit test
ČNB - 4. principy kalkulace pojistného1111 min.Spustit test
ČNB - 4. typy výluk88 min.Spustit test
ČNB - 4. typy výluk99 min.Spustit test
ČNB - 4. základy účetnictví podniku99 min.Spustit test
ČNB - 4.1 pojem derivátu, druhy99 min.Spustit test
ČNB - 4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky88 min.Spustit test
ČNB - 5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí1212 min.Spustit test
ČNB - 5. garanční fond1111 min.Spustit test
ČNB - 5. kategorie pojistných nebezpečí1111 min.Spustit test
ČNB - 5. návrh pojistného programu99 min.Spustit test
ČNB - 5. pojištění nemovité věci1111 min.Spustit test
ČNB - 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)88 min.Spustit test
ČNB - 5. zkoumání zdravotního stavu88 min.Spustit test
ČNB - 6. analýza konkurenčních produktů88 min.Spustit test
ČNB - 6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast1111 min.Spustit test
ČNB - 6. pojištění domácnosti1313 min.Spustit test
ČNB - 6. pojištění majetku1212 min.Spustit test
ČNB - 6. rizika investičních nástrojů88 min.Spustit test
ČNB - 6. společné znaky pojištění osob1010 min.Spustit test
ČNB - 6. zelená karta88 min.Spustit test
ČNB - 7. individuální nastavení podmínek pojištění99 min.Spustit test
ČNB - 7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem)1111 min.Spustit test
ČNB - 7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním88 min.Spustit test
ČNB - 7. pojištění právní ochrany1111 min.Spustit test
ČNB - 7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění1111 min.Spustit test
ČNB - 7. záznam o nehodě88 min.Spustit test
ČNB - 7.1 základní investiční strategie99 min.Spustit test
ČNB - 8. pojištění profesní odpovědnosti1313 min.Spustit test
ČNB - 8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku99 min.Spustit test
ČNB - 8. principy tvorby technických rezerv77 min.Spustit test
ČNB - 8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné1414 min.Spustit test
ČNB - 8. totální a parciální škoda1010 min.Spustit test
ČNB - 8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti)1515 min.Spustit test
ČNB - 8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů)99 min.Spustit test
ČNB - 8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu88 min.Spustit test
ČNB - 9. nároky z životního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech1111 min.Spustit test
ČNB - 9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)1212 min.Spustit test
ČNB - 9. škody na drážních vozidlech1010 min.Spustit test
ČNB - 9. úrazové pojištění1313 min.Spustit test
ČNB - 9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele77 min.Spustit test

Testy

Cenová nabídka pro firemní zákazníky

Cenové zvýhodnění multilicence pro více uživatelů:

2 až 5 uživatelů sleva 5%
6 až 10 uživatelů sleva 10%
11 až 15 uživatelů sleva 20%
16 a více uživatelů sleva 25%

Máte-li zájem o některou z cenových variant, nebo se chcete na něco zeptat, napište nám prostřednictvím formuláře níže, nebo nám zavolejte na tel 737 552 553.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací