Demo účet

Založení obchodního cvičného účtu

Tento materiál je určen všem začínajícím investorům, kteří si chtějí vyzkoušet obchodovat na kapitálovém trhu. Níže najdete podrobný návod návod, jak si založit obchodní účet a dále aktivovat obchodní platformu. Současně vám vysvětlíme základní terminologii a další potřebné dovednosti, které jsou nezbytné k prokázání znalostní. Ano, regulatorní orgány v ČR i EU v zájmu ochrany spotřebitele, vyžadují aby obchodníci u zákazníků ověřovali, zda mají potřebné základní znalosti. Chtějí těmito kroky ochránit vás zákazníky, před neuváženými investičními kroky. Škola investora je ideálním místem, kde veškeré potřebné informace získáte. Ale v žádném případě vám nemůžeme slíbit, že ikdyž budete perfektně ovládat teorii, že budou vaše obchody pouze ziskové. Přijímat chyby (ztráty) a poučit se z nich, je součástí obchodování. Je téměř 100% jisté, že každý kdo někdy obchodoval na kapitálovém trhu, musel zažít, jak chutná ztráta. Kouzlo obchodování je v tom, že těch ztrátových obchodů, by mělo být v konečném součtu méně, než těch ziskových.

Pravidlo č.1 Naučte se přijímat dílčí neúspěch ze ztrátového obchodu. 

Nenechte se odradit a vzdělávejte se, my vám se vzděláváním dokážeme pomoci. Poradíme vám v začátku, zda se stanete úspěšným obchodníkem v častokrát náročných začátcích obchodování, bude záležet na vás a vašem odhodlání.

 Pojďte s námi do toho!

 

 

Kde se zaregistrovat?

Pokud chcete začít obchodovat, je nutné ze všeho nejdříve učinit registraci. K obchodování na demo účtu můžete využít například mezinárodní portál www.trade.com

  1. Jakmile jste na stránce a máte stránku v českém jazyce. Pokud českou verzi nemáte, můžete tak učinit v nabídce vyhledejte českou vlajku.

  2. Na příslušné stránce nalezněte podstránku „Účty“ a klikněte na možnost „Otevřít Live účet“ nebo „Vytvořit nový účet“ nebo v originále „Open a Live Account“. Otevře se vám možnost registrace nového účtu. Někdy je možné využít přímo možnosti „Registrace“. 

Jak se zaregistrovat?

  1. V prvé řadě je třeba zadat vlastní e-mailovou adresu, nejlépe tu, kterou běžně využíváte. Zkontrolujte si, že ji zadáváte ve správném formátu.

  2. Poté si vytvořte heslo, jenž bude obsahovat malé i velké písmeno a minimálně jednu číslici. Heslo správně potvrďte, tedy zadejte ještě jednou. Heslo si zapamatujte nebo si je někam zaznamenejte.

  3. Vyberte si potřebnou měnu účtu, můžete volit například z možností americký dolar, euro či česká měna.

  4. Poté zatrhněte možnost „Vytvořte si účet“/ „Vytvořit účet“.

 Vítejte v systému (TRADE.COM)

 Jakmile zadáte potřebné údaje, budete vpuštěni do systému a systém vás přivítá.

V takové chvíli je potřeba kliknout na možnost „Pokračovat“. Tím se dostanete k možnosti dokončení procesu registrace.

Jakmile kliknete na možnost „Pokračovat“, budete částečně vpuštěni do systému, ale ještě bude potřeba vyplnit další údaje potřebné k registraci. Automaticky budete přesměrováni na „Registrace účtu“.

Registrace účtu

Pokud veškeré předchozí kroky učiníte, otevře se vám možnost „Registrace účtu“.

Bude třeba provést tuto registraci ve čtyřech krocích, jednotlivá struktura i počet kroků se může lišit v závislosti na užívaném systému. Obvykle budou jednotlivé kroky zahrnovat následující podkategorie:

  • Osobní údaje

  • Finanční informace

  • Obchodní zkušenosti

  • Kvíz

(Jednotlivé názvy se mohou lišit v závislosti na užívaném systému)

 1. Osobní údaje

Zde je nutné vyplnit potřebné údaje, které dobře znáte. Jedná se o jméno, příjmení, vaše telefonní kontakty, datum narození, adresu, včetně směrovacího čísla a města, kde bydlíte.

Jelikož se jedná o mezinárodní systém, který není určen jen pro Českou republiku, je potřeba vyplnit také zemi a občanství.

 Daňové identifikační číslo (DIČ)

Tato možnost vás možná poněkud zarazí. Jelikož však systém vychází ze zahraničních zdrojů a jak bylo již uvedeno, slouží také pro zahraniční uživatele, chápe se pod tímto číslem rodné číslo klienta. Zatrhněte tedy možnost „ano“ a poté do připravené kolonky zapište vaše rodné číslo.

Jestliže zvolíte možnost „ne“, pak bude třeba vybrat některou z nabízených variant, tedy uvést důvod, proč nemáte přidělené DIČ. Jako důvod můžete zvolit například, že není vydáno nebo se nevyžaduje.

 Legislativní souvislost s USA

 

Jako další krok bude třeba uvést, zdali jste občanem USA či máte v rodině nějakou exponovanou osobu jakékoliv významné veřejné pozice. Problematika USA je zařazena proto, že na obyvatele USA se vztahují poněkud odlišné požadavky a pravidla, než je tomu v České republice. Stejně tak je třeba pravdivě uvést informace o případné politicky angažované osobě.

Jestliže jste nuceni zatrhnout možnost „ano“, pak je třeba poskytnout bližší údaje k tomuto stavu a přesně je určit. 

Pozn.: Jakékoliv nevyplněné povinné pole vás nepustí dále a nebudete moci registraci dokončit.

 2. Finanční informace

S největší pravděpodobností bude systém požadovat, abyste zadali „očekávaný obrat na účtu“, po tímto pojmem se však ukrývá požadavek na to, abyste zadali, kolik očekáváte, že na účet hodláte vložit finančních prostředků. Vybírat můžete z různých možností, ve většině případů však bude nutné uvádět veškeré finanční hodnoty v amerických dolarech (USD). Aktuálně tedy cca 25 Kč za dolar, např. 250 000 Kč = 10 000 USD.

 

Účel a důvod otevření účtu“ je třeba též vybrat. Obchodování může investorům sloužit k různým účelům. Spekulativním obchodováním se rozumí takový způsob obchodování, kdy se v krátkých intervalech (hodin, dnů, týdnů) obchody otevírají a zase uzavírají. Obchody v rychlém sledu přinášejí zisk nebo ztrátu. Cílem spekulativního obchodování je vydělávat na krátkodobých výkyvech kurzů na burzách. 

Investoři však mohou přicházet na trh s cílem ochránit své finanční úspory například před inflací. V neposlední řadě obchodníci využívají takzvaný hedging neboli zajištění, které slouží jako ochrana proti kurzovým změnám. Jestliže na trh přicházíte z ještě jiného důvodu, stačí zadat kategorii „jiné“ a následně blíže určit.

Charakter transakcí

Pokud chcete obchodovat, pak již pravděpodobně víte nebo alespoň tušíte, jak dlouho máte v plánu aktiva držet. Na tomto základě můžete vybírat z možností „krátkodobá investice“, kterou se rozumí investice držené po dobu méně než 1 rok, „střednědobá investice“, při které jsou pozice drženy po dobu 1 až 5 let, a nakonec je také v nabídce možnost „dlouhodobá investice“, která předpokládá držení pozic v době delší než 5 let.

 Statut zaměstnání

Zde je potřeba vybrat možnost, která se vás přímo týká. Pokud jste například současně student i zaměstnanec, s největší pravděpodobností vyberete možnost, která vám přináší vyšší příjem. Vždy je třeba zvolit pouze jednu možnost, a to i v případě, kdy by bylo možné označit více statutů.

 

 Obor

V dalším kroku je třeba vybrat obor, který se vztahuje k předchozí otázce, tedy vašemu povolání. Jestliže spadáte do kategorie člověka v důchodu, nezaměstnaného nebo studenta, nemusíte odpovídat, který obor se vás týká. Jestliže v nabídce svůj obor nenaleznete, zvolte políčko „jiné“.

 Vykonávaná pozice v rámci zaměstnavatele

V tomto bodě s co nejbližší přesností uveďte, jakou pracovní pozici zastáváte. V případě, že by se na vaši pracovní pozici nic nehodilo, zvolte možnost „Ostatní“.

 Zdroje příjmů, které plánujete použít pro vaše obchodní účely

Zcela jistě již předem víte, jaké finance chcete do obchodování investovat. V této fázi proto uveďte, odkud tyto finance máte. Systém se touto otázkou zabývá proto, aby vám dokázal nabídnout určitou ochranu před možným hrozícím nebezpečím. Nejlepší variantou je pro obchodníka určitě mít vlastní úspory nebo využít například předchozí zdařilé investice. Méně vhodnou variantou je například půjčka od banky či od přátel.

 Odhadovaný hrubý příjem

Zde je třeba zatrhnout, jak velké transakce od obchodování očekáváte a kolik očekáváte, že bude váš zisk. Systém vás díky této odpovědi dokáže zařadit do určité skupinky obchodníků.

 

Čistá hodnota

V této fázi se neočekává, že přesně specifikujete výši vaší odhadované čisté hodnoty, ale díky této kolonce si uvědomíte, jaké máte investiční cíle a co od obchodování očekáváte. V případě, že se bude realita lišit od vašeho původního očekávání, nemusíte se obávat, že by došlo k nějaké sankci či pokutování. Tato kolonka slouží čistě jako informativní pro daný systém. Zhodnotí, jaké jsou vaše cíle a nároky.

 Způsob platby pro vložení prostředků na účet

Kreditní kartou se rozumí karta, na které nejsou uloženy vaše peníze, nýbrž se jedná o kartu, se kterou obchodujete na úvěr.

Debetní karta je karta, na které jsou uloženy vaše peníze a s těmi můžete prostřednictvím karty manipulovat.

Vložit peníze na účet můžete jak prostřednictvím karty, tak i bankovním převodem, či elektronickou peněženkou.

Přitom je možné obchodovat prostřednictvím banky v EU i mimo Evropskou unii.

 

 3. Obchodní zkušenosti

 Úroveň vzdělání

Zde je potřeba uvést vaše nejvyšší dosažené vzdělání, přičemž uvedené vzdělání musí být k danému datu ukončeno.

 Obor studia

Pokud jste v předchozí otázce zatrhli možnost střední škola a vyšší, pak bude třeba vybrat také obor, ve kterém bylo uvedené vzdělání dosaženo.

 Finanční páka

Většina obchodních systémů je nastavena tak, aby vás v případě, že nemáte dostatek zkušeností dokázala předem varovat na možné nepříznivé následky vašeho obchodování. Z toho důvodu je třeba zodpovědět také otázky, které se týkají finanční páky.

Finanční pákou se rozumí obchodování, prostřednictvím kterého můžete rychleji a více vydělat, ale také se rychleji stát ztrátovými.

Finanční páku si můžete nastavit v různém poměru a pak to pro vás znamená, že i s malým vlastním kapitálem můžete obchodovat a ovládat mnohonásobně hodnotnější aktiva. Současně však platí, že s rostoucími možnostmi výdělku, rostou také možnosti větších ztrát.

Finanční páka je někdy nazvána také jako pákový efekt a nedoporučuje se používat začínajícím obchodníkům. Typická je zejména na forexovém trhu. Lze ji charakterizovat jako obchodování se zapůjčeným kapitálem.

Pro obchodníky nováčky není doporučována proto, že umožňuje mnohonásobně více rizikové obchodování, které sebou samozřejmě nese i možnost větších ztrát.

Začátečníkům je proto doporučováno se finanční páce vyhnout a riskovat pouze v souladu s jejich vkladem. U pákového efektu můžete přijít však maximálně o 100 % vkladu. Nikdy ne více.

 

 

Kolikrát jste během posledních dvou let při obchodování na měnovém trhu (forex) využili finanční páku?

Na tuto otázku odpovězte s co největší přesností, i když je zřejmé, že profesionální obchodníci nemají přesný počet, kolikrát za svůj obchodní život již páku využili.

Současně nemusíte mít obavy, protože i když jste s pákou ještě nikdy nepracovali, obvykle to není důvodem nemožnosti vašeho dalšího obchodování v systému.

 Kolikrát jste během posledních dvou let při obchodování akcií, dluhopisů, indexů a komodit finanční páku využili?

Zde je opět důležité zatrhnout správnou odpověď. Opět se jedná o využití finanční páky neboli pákového efektu, a to v souvislosti s obchodováním akcií či indexů.

 Jaký byl v posledních dvou letech celkový objem vašich transakcí na měnovém trhu?

Touto otázkou mají tvůrci systému na mysli, jakých úspěchů a neúspěchů jste již při vašem obchodování dosáhli. Opět nejde o přesnou hodnotu, ale o hrubý odhad vašich transakcí.

 Jaký byl v posledních dvou letech celkový objem vašich transakcí při obchodování s akciemi, dluhopisy, indexy nebo s komoditami?

Zde zadejte pouze objem transakcí při obchodování s udanými finančními nástroji. Opět jde pouze o hrubý odhad a nemusíte tedy zadávat úplně přesné číslo. Opět jde o to, aby si vás systém svým způsobem zařadil do určité kategorie obchodníků

 Obchodní zkušenosti

Obchodovat je možné několika různými způsoby, zejména se jedná o to, zdali obchodník provádí transakce samostatně, na základě vlastních uvážení a rozhodnutí. V takovém případě lze předpokládat, že obchodník má jisté zkušenosti a nebojí se je ve světě financí využít.

V opačném případě může obchodník využít doporučení ze stran různých zprostředkovatelských firem, což je vhodné pro obchodníky, kteří mají rádi přísun nových informací a chtějí si nechat poradit.

Další variantou je možnost obchodovat za pomoci spravovaného portfolia, což opět spravuje někdo, kdo se ve světě kapitálového trhu pohybuje a má dostatek zkušeností.

Někteří jedinci přicházejí na kapitálový trh vybaveni zkušenostmi z pracovní pozice ve finanční oblasti.

Každý, kdo chce obchodovat na kapitálovém trhu, by měl mít určité zkušenosti, a proto někteří obchodníci přicházejí s vědomostmi získanými na přednáškách nebo z různých workshopů, seminářů či webinářů.

Pokud se však přichází do obchodního systému zaregistrovat obchodník, který nemá žádnou z uvedených zkušeností, měl by zvážit alespoň získání nějakého minimálního rozhledu ve světě kapitálového trhu. V žádném případě není nutné mít hluboké a zcela aktuální znalosti a informace, je však zapotřebí znát alespoň základní rizika, která při obchodování na kapitálovém trhu mohou hrozit.

Současně je dobré znát alespoň ty nejzákladnější pojmy a souvislosti, které se na kapitálovém trhu odehrávají. Jedná se zejména o růst a pokles cen, pojmy jako je buy nebo sell či výrazy jako je trh býčí nebo medvědí trhy.

 A pokud byste rádi začali obchodovat, ale vstupní test vám činí jisté problémy, pojďte se s námi podívat, jak se na obchodování připravit.

 4. Kvíz

 Každý amatérský i profesionální obchodník se již někdy setkal s pojmem býčí a medvědí trh. Nemusíte mít žádné obavy, že by se jednalo o trh se zvířaty, je to pouze označení pro situace, kdy ceny investičních instrumentů rostou nebo klesají.

Býčí trhy (bull)

Trh, na kterém ceny akcií a dalších finančních instrumentů rostou, tedy stoupají, se označuje jako trh býčí (bull). Pokud se projevuje dlouhodobý růst cen investičních instrumentů, pak se jedná o býčí trend.

 

Medvědí trhy (bear)

Jedná se o trhy, na kterých ceny akcií a dalších finančních instrumentů klesají. Ceny investičních instrumentů jdou dolů a jestliže trh klesá dlouhodobě, lze hovořit o medvědím trendu.

 

Long pozice

Jestliže se investor domnívá, že cena aktiv či finančních instrumentů bude v budoucnu rostoucí, tedy nastane vzestup ceny, pak daný produkt kupuje a věří, že jej v budoucnu prodá za vyšší cenu.

Short pozice

Investor věří, že cena aktiv a finančních instrumentů bude v budoucnu klesat, a proto finanční instrumenty prodává. Věří, že poté je odkoupí zpět za cenu nižší. Pro tuto operaci je charakteristické, že si investor cenný papír zapůjčí od brokerské společnosti.

 Magický investiční trojúhelník

Tento trojúhelník má tři vrcholy a to výnos, likviditu a riziko.

                     

Každý investor musí vědět, že při investování je nutné zvažovat všechny tři vrcholy této pyramidy, a přitom je investor musí zvažovat všechny úplně stejnou vahou.

Lze totiž předpokládat, že investice, která nabízí maximální výnosy, sebou ponese také značná rizika a nízkou likviditu. Naopak velice málo riziková investice bude znamenat menší výnosy.

Je důležité také vědět, že neexistuje ideální investice, která by splňovala maximální výnosy, minimální riziko a vysokou likviditu.

Z uvedeného trojúhelníku je zřejmé, že každá investice je riziková, i když některá méně a jiná více. Vždy záleží na investorovi, pro jakou možnost se rozhodne a jaká rizika chce podstupovat.

 Contract for difference (CFD) = smlouva mezi dvěma stranami

Každý, kdo se chystá investovat by měl vědět, že ať už uzavírá jakoukoliv smlouvu či cokoliv kupuje, riziko je tu vždy. Dokonce hrozí i mimo oblast investování. Vždyť dokonce i banka, u které vám leží poslední výplata může zkrachovat nebo ji může někdo vytunelovat, vzdělání, které máte, nemusí být v budoucnu již potřeba nebo práci, kterou v současné době zastáváte a živí vás, nemusíte už zítra mít.

Stejně tak jako je život jedno velké riziko, tak jsou i kontrakty typu CFD určitým rizikem.

Ať už se však chystáte obchodovat samostatně nebo s doporučením, nikdy nezapomínejte, že plnou zodpovědnost za konání na účtu nese plně sám majitel vytvořeného účtu. Pokud tedy na doporučení firmy či známého přijdete o veškeré nebo pouze o část investic, bohužel se jedná o plnou zodpovědnost pouze investora, kterému účet patří a který na něm obchoduje se svými penězi.

 Dokončení registrace

Pokud jste se dostali až k poslednímu kroku celé registrace, nyní zvolte možnost „souhlasu s podmínkami“, které jste si samozřejmě celé pročetli a poté zatrhněte možnost „Ukončit“.

Pokud byly vaše vědomosti uspokojivé, systém vám nabídne využití finanční páky v různých poměrech. Je pouze na vás, jak moc chcete riskovat a jak velkou páku zvolíte.

 

Pokud jste hodnotu vaší páky zvolili, dostáváte se přímo do obchodního systému, kde můžete začít s obchodováním.

 

 Výhodou páky je její možná aktualizace, kterou lze provést téměř kdykoliv během obchodování. Tlačítkem „ukončit“ se dostanete přímo do obchodního systému, kde po vložení skutečných finančních prostředků můžete začít reálně obchodovat.

Systém vás informuje o možnosti využití páky, která je v případě volby 1:50 taková, že za vložených 500 dolarů můžete obchodovat s hodnotou peněz 25 000 dolarů.

 

 Pokud nechcete nebo nemůžete finanční prostředky ihned vložit, lze v některých systémech využít možnost „Ne, děkuji, vložím peníze později“.

V takovém případě nebude možné reálné obchodování, ale dostanete se pouze do demo účtu, kde máte předchystáno 10 000 fiktivních amerických dolarů.

Před samotným užíváním systému je nutné se do demo účtu přepnout.

  Pokud jste v režimu Demo a daří se vám, kdykoliv se můžete opět přepnout do reálného světa, vložit peníze a začít investovat skutečně.

 Přejeme Vám při investování mnoho úspěchů, ale hlavně správné stanovení cílů, a především dobře zvládnutou psychologii. Ať se vám daří!

 

 

 

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací